Betono priedai

REPARAL K F danga

PRODUKTO APRAŠYMAS

REPARAL K F-NATER (danga) yra sausas miltelių mišinys iš cemento, specialių priedų ir mikropluošto.Sumaišytas su vandeniu ir užteptas ant paviršiaus, tampa vandeniui nelaidžia danga. Tinka plonų plyšių, porėtų paviršių užtrynimui.Tinka galutiniam kitomis medžiagomis užtaisytų defektų užtrynimui.

NAUDOJIMAS

Naudojama padengti nuvalytus ir priemone PENECO EXTRA įmirkytus betoninius paviršius. Plyšiai ir nelygumai užtaisomi remontiniais mišiniais REPARAL K F ar REPARAL DUR F. REPARAL K FNATER su vandeniu maišoma santykiu 3:1.Milteliai pilami į vandenį nuolat maišant. Jei mišinys pakietėjo, reikia įpilti vandens ir dar kartą gerai permaišyti.Danga tepama ant drėgno paviršiaus 2 sluoksniais plačiu šepečiu.Antrasis sluoksnis tepamas ant pradžiūvusio pirmojo maždaug po 12-24val. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C.Esant aukštesnei temperatūrai, paviršių būtina drėkinti vandeniu.Reikia saugoti nuo tiesioginės saulės ir greito džiūvimo. Šia danga suremontuotus paviršius galima dažyti betonams ir fasadiniams tinkams skirtais dažais.

IŠEIGA

Priklausomai nuo paviršiaus nelygumo, sunaudojama 0,8-1,5kg/m².

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra min.+5°C

Gyvybingumas 30min.(esant +20°C temperatūrai)

Spalva – pilka

Sukibimas su paviršiumi po 28 parų ne mažiau 1,5N/mm²

Atsparumas lenkimui po 28 parų daugiau 2N/mm²

Vandens skvarbumas mažiau 2 l/m²/30min.

Tūrio pastovumas be plyšių

LAIKYMAS

REPARAL K F-NATER yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas.Mišinys nėra toksiškas. Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas. Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus, į paviršinius ar požeminius vandenis.