Betono priedai

Stachement F11.1

PRODUKTO APRAŠYMAS

Stachement  F11.1 –  superplastiklis su betono mišinio kietėjimo greitikliu, skirtas prekinio ir technologinio betono gamybai žiemos metu. Gero plastifikuojančio ir kietėjimą greitinančio efekto derinys leidžia įgauti pakankamus pradinius prekinio betono mišinio stiprius žiemos oro temperatūrose. Gaminant surenkamus gaminius, sutrumpėja šiluminio apdorojimo ar laikymo formose trukmė.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT F11.1 naudojamas gaminant surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, taip pat prekinį betoną konstrukcijoms klojiniuose, kelių ir grindų betonams.

 • Tinka prekiniams C12/15 – C40/50 klasių S 2 – S 4 slankumo betono mišiniams.
 • Tinka gaminti dirbinius su žymiai trumpesniu šiluminio apdorojimo laiku ar naudoti tas pačias formas dukart per parą.
 • Leidžia sumažinti naudojamo cemento kiekius, gaminti pigesnius betono mišinius.
 • Palengviną mišinio tankinimą, pompavimą betono siurbliu. Slankūs betono mišiniai nesisluoksniuoja ir neišskiria vandens.
 • Didina betono stiprį, vandens nelaidumą ir atsparumą šalčiui.
 • Didina klojinių ir formų apyvartumą.
 • Nedidina įsiurbto oro kiekio.
 • Betono priede nėra chloridų, jis tinka kelių ir tiltų konstrukcijoms.
 • Priedas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas.

Stachement F11.1 naudojamas greitinti betono kietėjimą ir trumpinti minimalaus betono stiprio 5 MPa įgavimo trukmę. Priedas gerokai sumažina užmaišymo vandens kiekį, bet duoda labai gerą slankumą.

SAVYBĖS

Išvaizda  tamsiai rudas skystis

Tankis    1 250 ± 20 кg/m3

Sausų medžiagų kiekis   40 ± 2 %

pH 8 – 10

DOZAVIMAS

Stachement F11.1  naudojamas nuo 0,5 iki 2,5 %  cemento kiekio gamintojo pateikto 40 proc. produkto  pavidale. Jei dozatoriai neleidžia pasverti mažų šio priedo kiekių, jį galima praskiesti, atitinkamai didinant dozes.

Rekomenduojami kiekiai surenkamajam gelžbetoniui:

 • 0,50  –  1,50 %  cemento kiekio C 12/15 – C 40/50 betonams.

Rekomenduojami kiekiai prekiniams betonams žiemą:

 • 1,00  –  2,50  %  cemento kiekio C 12/15 – c 40/50 klasių betonams priklausomai nuo temperatūros pagal lentelę :

Rekomenduojami priedo Stachement F 11.1 kiekiai ir būtinos rizikos mažinimo priemonės

Temperatūra °C Priedo kiekis kg / 1ОО kg cemento Priemonės statybos aikštelėje
0 iki – 5 Stachement F11.1 1,0-1,2 Mediniai klojiniai, užklotas betono paviršius mažiausiai vieną parą.
– 5 iki – 1О Stachement F11.1 1,2-1,6
Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent 2 – 4 val. Masyvias konstrukcijas daugiau negu 50 m3 pakanka užkloti.
– 1О ir žemesnė Stachement F11.1 1,6-2,5
Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent  6 val, masyvias konstrukcijas virš 50 m3 – bent 4 val.jei naudojami mažiau aktyvūs cementai, šie skaičiai atitinkamai yra 12 ir 8 val.

Priedas pilamas po vandens arba kartu su juo. Didžiausias plastifikuojantis efektas, kai priedas pilamas į jau drėgną betoną. Optimalų priedo kiekį reikia nustatyti gamybiniais bandymais. STACHEMA neatsako už galimą žalą, patirtą dėl nepatikrinto naudojimo, negarantuoja už priedo efektyvumą, jei jis atvežtas ne gamintojo taroje.

PRIEDO NAUDOJIMAS ĮVAIRIOSE KOMBINACIJOSE

 STACHEMENT   F 11.1 galima naudoti kombinacijose su:

 • Microporan – porodariu priedu šalčiui atsparių betonų gamyboje
 • Betodur A1 betono kietėjimo greitikliu
 • Novapor Extra priemone, saugančia betono paviršių nuo greito vandens garavimo, nuo paviršiaus pleišėjimo.

LAIKYMAS

 Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus. Reikia saugoti nuo perkaitimo – aukštesnės negu + 60 C temperatūros. Užšąlusį priedą iki pilno atitirpimo laikyti + 30 C temperatūroje ir gerai išmaišyti. Toks priedas nepraranda savo efektyvumo. Jis nedegus.

PILSTYMAS IR TIEKIMAS

 •  autocisternomis
 • 1000 l polietileniniuose konteineriuose
 • 200 l polietileninėse statinėse

 DARBŲ SAUGA IR SVEIKATOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Produktas yra netoksiškas, tačiau būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Dirbant su juo, reikia dėvėti individualias saugos priemones, kad jis nepatektų ant odos ir į akis. Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir darbo pabaigoje rankas plauti vandeniu su muilu, patepti apsauginiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, plauti jas tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min,
 • Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiajam išgerti 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsipylusį produktą sugerti smėliu arba pjuvenomis, sudeginti. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis.