Betono priedai

REPARAL K E F

PRODUKTO APRAŠYMAS

REPARAL K E F yra sausas mišinys iš cemento, 2mm smėlio, polimerinių priedų, polipropileno plaušo ir kitų priedų.Sumaišytas su vandeniu, greitai kietėja.Skirtas vertikalių ir horizontalių, lokalinių ir ištisinių paviršių remontui.Galima lyginti išsikreivinusius paviršius.REPARAL K E F sudėtyje yra visi reikalingi komponentai ir jokių papildomų medžiagų dėti nereikia, kad sukietėjęs REPARAL K E F būtų atsparus šalčiui ir nelaidus vandeniui.

NAUDOJIMAS

Apdorojamas paviršius turi būti kietas, nuvalytas nuo dulkių, trupinių, senų dažų ir kitų nešvarumų. Paviršius turi būti įmirkytas vandeniu.Statybinis mišinys ruošiamas, maišant REPARAL K E F su vandeniu santykiu 7:1 (25kg maišui reikia 3,5 l vandens).Milteliai pilami į vandenį nuolat maišant.Ruošiant didelius kiekius ,naudojamas šaltesnis vanduo. Dažniausiai maišoma lėtaeige drėle su specialiu antgaliu.Maišymo trukmė 3-5 min. Mišinio gyvybingumas maždaug 30 min., taigi, nereikia užmaišyti greitai nesunaudojamų kiekių.Ant remontuojamos vietos tešla užtepama mentele, gumine ar poliuretanine trintuve ir kt.Jei suremontuotą paviršių reikia šlifuoti, tą galima daryti ne anksčiau kaip po 24 val.Suremontuoti plotai nupurškiami skysčiu NOVAPOR (kad greitai neišgaruotų vanduo) arba PENECO EXTRA.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur REPARAL K E F naudojimas būtų nepageidaujamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-įvairius tarpus tarp montuojamų konstrukcijų, ankeruojamas tuštumas galima užpildyti plėtriuoju mišiniu VUSOKRET;

-viensluoksnėms dangoms galima naudoti:

  • 0-3mm sluoksniams REPARAL K E F;
  • iki 20mm sluoksniams REPARAL DUR F;
  • iki 50mm sluoksniams REPARAL DUR E F;

-suremontuotas vietas patartina nupurkšti vandens garavimą stabdančiu skysčiu NOVAPOR;

-spūdinių vandenų skverbimosi vietas patartina remontuoti mišiniu SUPERSTOP 90.

MIŠINIO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Nenustatyti jokie REPARAL K E F nesuderinamumo su kitomis medžiagomis faktai.

IŠEIGA

Sunaudojimas – 1,8-2,0kg/m² 1mm storio sluoksniu.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra ne žemiau +5°C

Gyvybingumas 30-60 min. (+20°C temp.)

Stipris po 1 paros 10N/mm²

po 7 parų 30N/mm²

po 28 parų 50N/mm²

LAIKYMAS

REPARAL K E F yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų. Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus, į paviršinius ar požeminius vandenis.