Betono priedai

STACHEMENT SP 33

PRODUKTO APRAŠYMAS

Stachement SP33 – tai superplastiklis polikarboksilatų pagrindu. Pasižymi labai dideliu betono mišinio plastifikavimu ir betono stiprio augimu net neaukštose temperatūrose.

NAUDOJIMAS

Stachement SP33 naudojamas surenkamųjų gaminių betonui, savaime besilyginančių mišinių, mišinių, transportuojamų betono mišinių gamybai.

Pagrindinės savybės :

 • Galima gaminti aukštos klasės betonus iš labai slankių mišinių su nedideliu monolitinių konstrukcijų, ilgo slankumo išsilaikymo  ilgai cemento kiekiu.
 • Jei šis superplastiklis naudojamas užmaišymo vandens kiekio mažinimui, gaunasi didesni pradiniai ir galutiniai betono stipriai, trumpėja išlaikymas formose ar klojiniuose. Gaunama cemento ekonomija, sumažėja gaminio šiluminiam apdorojimui sunaudojama energija.
 • Betono mišinys gerai slysta siurblio vamzdžiais, nėra užpildų segregacijos net labai slankiuose mišiniuose, paviršiuje neišsiskiria vanduo.
 • Padidėja ne tik betono stipris, bet ir vandens nelaidumas, atsparumas klimato bei chemikalų poveikiui.
 • Į betono mišinį neįtraukia papildomo oro, pagreitina būtino stiprio įgijimą iki užšalimo.
 • Nekeičia betono spalvos, nesusidaro apnašos.
 • Produktas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas.
 • Jame nėra chloridų, todėl tinka visiems armuotiems gaminiams.

REKOMENDACIJOS

Nėra specifinių sričių, kur nebūtų galima naudoti Stachement SP33. Tačiau alternatyviai galima naudoti ir kitus STACHEMOS produktus. Dėl jų naudojimo reikia konsultuotis su STACHEMOS specialistais.

PRIEDO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Stachement SP33 galima naudoti kartu su:

 • Rišimosi ir kietėjimo greitikliais;
 • Porodariais, naudojamiems šalčiui atsparių bei žiemą druskomis barstomų betonų gamybai;
 • Klojinių tepalais;
 • Šviežio betono priežiūros priemone (mažinančia vandens garavimą iš šviežio betono paviršiaus).

SAVYBĖS

 • Išvaizda: vientisas  skystis
 • Spalva:rusvo atspalvio
 • Tankis: 1 040 + 20kg/m³
 • Sausų medž. kiekis: 20 +/- 1 proc.
 • pH: 3,0 – 7,0
 • Chloridų kiekis ≤ 0,1%
 • Šarmų kiekis ≤ 0,2%

DOZAVIMAS

Optimali priedo dozė paprastai nustatoma bandymų keliu. Ji svyruoja nuo 0,2 iki 1,5 kg priedo šimtui kilogramų cemento. STACHEMENT SP33  pilamas į užmaišymo vandenį arba į drėgną betono mišinį maišymo pabaigoje. Dėmesio ! Priedas gali sumažinti užmaišymo vandens kiekį net iki 30%, reikia stengtis jo neperdozuoti.

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje sausoje gerai ventiliuojamoje patalpoje nuo +5°C iki + 25°C temperatūroje teisingai etiketuotoje originalioje taroje. Saugoti nuo tiesioginės saulės ir kitokių šilumos šaltinių.

Uždaroje plastmasinėje taroje priedą galima laikyti 1 metus. Saugoti nuo perkaitimo, stengtis neužšaldyti. Užšalusį priedą reikia atitirpdyti 10 – 30°C temperatūroje ir homogenizuoti. Produktas nedegus.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • Pilstomas į 1000 l grąžinamus konteinerius
 • Pilstomas į 200 l negrąžinamas plastmasines statines

DĖMESIO

Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Pramoninis priedo naudojimas pradedamas tik po preliminarių laboratorinių bandymų pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimus nuostolius, patirtus dėl neatsakingo naudojimo. Taip pat negarantuojamas į užsakovo tarą išpilstyto priedo efektyvumas.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas nėra toksiškas, tačiau kaip ir kitos cheminės medžiagos gali būti kenksmingas sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų.  Priede esantys komponentai gali sukelti silpną dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Darbo metu reikia naudoti individualias apsaugos priemones odos ir akių apsaugai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas plauti muilu ir patepti regeneruojančiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Įkvėpus – nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, leisti ramiai pagulėti;
 • Patekus į akis, jas plauti tekančiu vandeniu ne mažiau 10 min;
 • Patekus ant odos, plauti ją vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu;
 • Nurijus nukentėjusiam duoti išgerti 0,5 l vandens ir kviesti gydytoją. Vėmimo nesukelti.

Visais atvejais reikia konsultuotis su gydytoju.

Išsipylusį ar išlaistytą priedą surinkti smėliu, pjuvenomis, likviduoti specialiose vietose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, požeminius ir paviršinius vandenis.