Betono priedai

STACHEMENT AC600

PRODUKTO APRAŠYMAS

STACHEMENT AC600 – tai bechloridis betono susitraukimą mažinantis priedas (SRA), pasireiškiantis betono rišimosi procese.

NAUDOJIMAS

 • Betono gamyboje mažinti jo susitraukimą betono rišimosi metu
 • Betono savybių ir atsparumo gerinimui
 • Vandens nelaidumo didinimui dėl sumažėjusių susitraukimo plyšių
 • Armuotiems betono gaminiams, iš anksto įtemptos armatūros gaminiams
 • Jis nedidina įtraukto oro mišinio maišymo metu, palieka jį tokį, kokį padarė porodaris priedas

 STACHEMENT AC600 neblogina betono klojamumo. Jį galima naudoti kartu su kitais betono priedais

NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

STACHEMENT AC600 galima naudoti su kitais Stachema gaminamais produktais – superplastikliais, porodariais, lėtikliais, greitikliais, klampumą modifikuojančiais priedais. Ypatingais atvejais reikia konsultuotis  su Stachema Technine priežiūra

TECHNINĖ INFORMACIJA

Priedo tipas – susitraukimą mažinantis priedas

Išvaizda- vientisas skaidrus skystis

Tankis 1 045 + 20kg/m³

pH 6,0 – 8,0

 DOZAVIMAS

Optimali priedo dozė paprastai nustatoma bandymų keliu. Ji svyruoja nuo 0,5 iki 2 kg priedo šimtui kilogramų cemento. Optimalus kiekis yra 1 kg priedo 100 kg cemento. Naudojant jį kartu su kitais priedais, būtina atlikti preliminarius bandymus 

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje sausoje gerai ventiliuojamoje patalpoje nuo +5°C iki + 25°C temperatūroje teisingai pažymėtoje originalioje taroje. Garantinė trukmė – vieneri metai. Saugoti nuo perkaitimo ir užšalimo. Laikymas žemesnėje negu 0°C temperatūroje gali sumažinti produkto efektyvumą. Užšalimas gadina priedą. Produktas nedegus. Ilgai stovėjusį produktą prieš naudojimą reikia permaišyti.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • Pilstomas į 1000 l grąžinamus konteinerius
 • Tiekiamas ir mažoje grąžinamoje taroje ( 35 l )

DARBŲ SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, tačiau kaip ir kitos cheminės medžiagos gali būti kenksmingas sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis sanitarinių ir higienos reikalavimų.  Priede esantys komponentai gali sukelti silpną dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Darbo metu reikia naudoti individualias apsaugos priemones odos ir akių apsaugai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas plauti muilu ir patepti regeneruojančiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Įkvėpus nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, leisti ramiai pagulėti;
 • Patekus į akis, jas plauti tekančiu vandeniu ne mažiau 10 min;
 • Patekus ant odos, plauti ją vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu;
 • Nurijus nukentėjusiam duoti išgerti 0,5 l vandens ir kviesti gydytoją. Vėmimo nesukelti.

Visais atvejais reikia konsultuotis su gydytoju.

Išsipylusį ar išlaistytą priedą surinkti smėliu, pjuvenomis, likviduoti specialiose vietose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, požeminius ir paviršinius vandenis.