Betono priedai

ANTIKOR

PRODUKTO APRAŠYMAS

ANTIKOR yra armatūros ir betono jungiamasis antikorozinis mišinys iš polimerų, specialių užpildų ir priedų. Skiedžiamas vandeniu ir šepečiu tepamas ant nuvalytos armatūros. Ant jos susiformuoja grublėto paviršiaus žievelė, garantuojanti gerą sukibimą su remontiniais mišiniais REPARAL DUR F ar REPARAL DUR E F. ANTIKOR labai gerai prilimpa prie plieninės armatūros. Jame esantys polimerai saugo armatūrą nuo korozijos.

NAUDOJIMAS

Remontuojamą betoną aplink armatūrą reikia iškirsti mažiausiai 2 cm, kad susidarytų pakankamai vietos ir ANTIKOR, ir remontiniam mišiniui. Armatūra nuvaloma iki blizgesio, apdorojami rūdžių rišikliu. ANTIKOR mišinys su vandeniu maišomas santykiu 2,5:1. Armatūrą turi padengti ne plonesnis negu 1mm sluoksnis. Betono remontiniai mišiniai REPARAL DUR F, REPARAL DUR E F ar REPARAL P – 5 tepami ant pradžiūvusio ANTIKOR mišinio, maždaug po 0,5-2,0 val. Remontuojamos vietos pagrindas kaip visada drėkinamas vandeniu.

REKOMENDACIJOS

Ant mišiniu ANTIKOR apdorotos armatūros galima tepti šiuos remontinius mišinius:

-REPARAL DUR F – iki 2cm storio sluoksniu;

-REPARAL DUR E F – iki 5cm storio sluoksniu;

-REPARAL P-5 – iki 5cm storio sluoksniu horizontaliems paviršiams;

PRODUKTO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Nenustatyti jokie ANTIKOR nesuderinamumo su kitomis medžiagomis faktai.

Išeiga – 1,0-1,5 kg/m² 1mm storio sluoksniu.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra ne žemiau +5°C

Gyvybingumas 30min. (+20°C temp.)

LAIKYMAS

ANTIKOR yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas. Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.