Betono priedai

Stachement F14

PRODUKTO APRAŠYMAS

Stachement  F14 superplastiklis su betono mišinio kietėjimo greitikliu, skirtas prekinio ir technologinio betono gamybai žiemos metu. Gero plastifikuojančio ir kietėjimą greitinančio efekto derinys leidžia įgauti pakankamus pradinius prekinio betono mišinio stiprius žiemos oro temperatūrose. Gaminant surenkamus gaminius, sutrumpėja šiluminio apdorojimo ar laikymo formose trukmė.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT F14 naudojamas gaminant surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, taip pat prekinį betoną konstrukcijoms klojiniuose, kelių ir grindų betonams.

 • Tinka prekiniams C12/15 – C40/50 klasių S 2 – S 4 slankumo betono mišiniams.
 • Tinka gaminti dirbinius su žymiai trumpesniu šiluminio apdorojimo laiku ar naudoti tas pačias formas dukart per parą.
 • Leidžia sumažinti naudojamo cemento kiekius, gaminti pigesnius betono mišinius.
 • Palengviną mišinio tankinimą, pompavimą betono siurbliu. Slankūs betono mišiniai nesisluoksniuoja ir neišskiria vandens.
 • Didina betono stiprį, vandens nelaidumą ir atsparumą šalčiui.
 • Didina klojinių ir formų apyvartumą.
 • Nedidina įsiurbto oro kiekio.
 • Betono priede nėra chloridų, jis tinka kelių ir tiltų konstrukcijoms.
 • Priedas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas.

Stachement F14 naudojamas greitinti betono kietėjimą ir trumpinti minimalaus betono stiprio 4 – 6 MPa įgavimo trukmę. Priedas gerokai sumažina užmaišymo vandens kiekį, bet duoda labai gerą slankumą. 

 SAVYBĖS

 Išvaizda  tamsiai rudas skystis

 Tankis 1 200 ± 20 кg/m3

 pH  8 – 10

DOZAVIMAS

Stachement F14  naudojamas nuo 0,5 iki 2,5 %  cemento kiekio gamintojo pateikto  produkto  pavidale. Jei dozatoriai neleidžia pasverti mažų šio priedo kiekių, jį galima praskiesti, atitinkamai didinant dozes.

Rekomenduojami kiekiai surenkamajam gelžbetoniui0,60  –  1,50 %  cemento kiekio C 12/15 – C 40/50 betonams.

Rekomenduojami kiekiai prekiniams betonams žiemą0,8 – 2,50  %  cemento kiekio C 12/15 – c 40/50 klasių betonams priklausomai nuo temperatūros pagal lentelę :

Rekomenduojami priedo Stachement F 14 kiekiai ir būtinos rizikos mažinimo priemonės

Temperatūra °С Priedo kiekis kg / 1ОО kg cemento Priemonės statybos aikštelėje
+5 iki – 5 Stachement F 14  1,0 – 1,2 Mediniai klojiniai, užklotas betono paviršius mažiausiai vieną parą.
– 5 iki – 1О Stachement F 14  1,2 – 1,6 Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent 2 – 4 val. Masyvias konstrukcijas daugiau negu 50 m3 pakanka užkloti.
– 1О ir žemesnė Stachement F 14  1,6 – 2,5 Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent  6 val, masyvias konstrukcijas virš 50 m3 – bent 4 val.jei naudojami mažiau aktyvūs cementai, šie skaičiai atitinkamai yra 12 ir 8 val.

Priedas pilamas po vandens arba kartu su juo. Didžiausias plastifikuojantis efektas, kai priedas pilamas į jau drėgną betoną.

Optimalų priedo kiekį reikia nustatyti gamybiniais bandymais. STACHEMA neatsako už galimą žalą, patirtą dėl nepatikrinto naudojimo, negarantuoja už priedo efektyvumą, jei jis atvežtas ne gamintojo taroje.

PRIEDO NAUDOJIMAS ĮVAIRIOSE KOMBINACIJOSE

 STACHEMENT   F 14   galima naudoti kombinacijose su:

 • Microporan – porodariu priedu šalčiui atsparių betonų gamyboje
 • Betodur A1 prekinio betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1,5% teigiamose temperatūrose
 • Betodur A4 – surenkamojo betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1 %
 • Novapor Extra priemone, saugančia betono paviršių nuo greito vandens garavimo, nuo paviršiaus pleišėjimo
 • Su visais Stachemos cheminiais priedais

 LAIKYMAS

 Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus. Reikia saugoti nuo perkaitimo – aukštesnės negu + 60 C temperatūros. Užšąlusį priedą iki pilno atitirpimo laikyti + 30 C temperatūroje ir gerai išmaišyti. Toks priedas nepraranda savo efektyvumo. Jis nedegus.

PILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • autocisternomis
 • 1000 l polietileniniuose konteineriuosE
 • 200 l polietileninėse statinėse

DARBŲ SAUGA IR SVEIKATOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Produktas yra netoksiškas, tačiau būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Dirbant su juo, reikia dėvėti individualias saugos priemones, kad jis nepatektų ant odos ir į akis. Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir darbo pabaigoje rankas plauti vandeniu su muilu, patepti apsauginiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, atmerkti vokus ir tekančiu vandeniu plauti mažiausiai 10 min,
 • Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiajam išgerti 0,5 l vandens, sukelti kontroliuojamą vėmimą.

Išpiltą ar išsiliejusį produktą sugerti smėliu ar pjuvenomis , likviduoti deginimo įrenginiuose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis.