Betono priedai

Microporan

PRODUKTO APRAŠYMAS

MICROPORAN yra porodaris priedas abietino druskų pagrindu, kuris cementiniuose mišiniuose sudaro 10 – 300 mikronų skersmens oro burbuliukus. Šviežiame mišinyje burbuliukai daro jį slankesnį, o sukietėjusiame betone didina atsparumą šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms. Geriausia tinka betonams su naftalininiais superplastikliais. Nepalankių atmosferos ir agresyvios aplinkos sąlygų veikiamiems betonams porodarių priedų naudojimas yra privalomas. Tai numato visų šalių betono standartai.

NAUDOJIMAS SKIEDINIUOSE

-priedas spartina darbą: lengvina skiedinio „užmetimą“, lyginimą ir glaistymą;

-galima gaminti specialius termoizoliacinius mišinius su pelenais, perlitu, keramika ir kt.;

-sukietėjęs skiedinys yra ilgaamžiškesnis, atsparesnis šalčiui ir druskoms, agresyviai aplinkai;

-gerina termoizoliacines savybes;

-mažina medžiagų (cemento ir smėlio) sunaudojimą iki 10%;

NAUDOJIMAS BETONUOSE

-žymiai padidina betono atsparumą šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms;

-gerina mažai cemento ar smulkiųjų užpildų turinčių betonų klojamumą;

-galima sumažinti vandens kiekį, išlaikant tokį pat mišinio klojamumą;

-lengvina betono mišinio pompavimą siurbliu, stabdo mišinio sluoksniavimąsi ir vandens atsiskyrimą;

-lengvina mišinio tankinimą;

-žymiai didina betono vandens nelaidumą;

SAVYBĖS

Išvaizda – bespalvis ar drumstai gelsvas skystis

Tankis – 1015±20kg/m³

PRIEDO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

MICROPORAN galima naudoti su:

-SEPAREN ir SEPAREN SPECIAL – formų tepalais;

-NOVAPOR – betono paviršiaus apdorojimo skysčiu;

-visais STACHEMA plastikliais ir superplastikliais;

MIŠINIŲ MAIŠYMO INSTRUKCIJA

Į betono ar skiedinio mišinį priedas pilamas kartu su užmaišymo vandeniu arba po jo. Po priedo supylimo maišymo trukmė turi būti ta pati, tik taip garantuojamas įsiurbto oro kiekio pastovumas. Oro kiekį reguliuoti galima arba kintamu MICROPORAN kiekiu ir pastovia maišymo trukme arba pastoviu priedo kiekiu ir kintama maišymo trukme.

DOZAVIMAS

MICROPORAN dozė priklauso nuo reikiamo oro kiekio mišinyje. Kai kurie standartai nustato tokius įsiurbto oro kiekius:

max užpildas, mm min oro kiekis, %
32 5
16 5
8 6

Oro kiekis mišinyje priklauso nuo priedo kiekio, cemento atmainos ir kiekio, nuo užpildų, mišinio konsistencijos, aplinkos temperatūros, maišymo trukmės. Laboratoriniai tyrimai tiesiog būtini. Pradiniu bandymų kiekiu rekomenduojamas 0,1 l 100 kg cemento. Maišymo trukmė po priedo supylimo – 30 sek.

LAIKYMAS

Priedas yra laikomas uždaroje taroje. Jei ji metalinė, turi būti padengta rūgštims atspariu (pH=9) dažų sluoksniu. Žemesnėje negu 0°C temperatūroje priedas užšąla. Atitirpdytas ir permaišytas išlaiko visas savybes.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

-pilamas į cisternas;

-1000 l bakuose;

-200 l polietileninėse statinėse;

MESIO

Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Firma STACHEMA neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl nepatikrinto ar dėl neteisingo naudojimo, taip pat neatsako už produkto, išpilstyto į naudotojo tarą, kokybę.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visi chemikalai, gali būti laikomas kenksmingu sveikatai. Todėl dirbant su juo būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Produkte esantys trys komponentai pasižymi silpnu erzinančiu poveikiu odai ir gleivinei. Dirbant su priedu, reikia naudoti individualias saugos priemones, neleidžiančias tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Dirbant su priedu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo reikia rūpestingai nusiplauti rankas vandeniu su muilu ir pasitepti maitinančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

-priedo įkvėpusįjį nukentujusįjį reikia išnešti į gryną orą, laikyti ramybės būvyje, saugoti nuo šalčio;

-jei priedo pateko į akis, plauti jas tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.;

-patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu ir tepti kremu;

-nurijus priedo, išgerti mažiausiai 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ant žemės priedą sugerti smėliu ar pjuvenomis ir išvežti į specialiai šiam tikslui skirtas utilizavimo vietas. Produktas negali patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizacijos tinklus.