Betono priedai

STACHEMENT 2061

PRODUKTO APRAŠYMAS

STACHEMENT 2061 yra polikarboksilatinis  surenkamojo gelžbetonio  gamybos hiperplastiklis.  Stipriai disperguojantis priedo poveikis leidžia gaminti  greitai stiprį įgyjančius  betonus net žemose temperatūrose. Vasarą gaminiams nereikia jokio šiluminio apdorojimo, žiemą jį galima maksimaliai sutrumpinti.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT 2061 naudojamas greitai didelį pradinį stiprį įgyjančių betonų gamybai – surenkamajam gelžbetoniui, išankstinio įtempimo gelžbetoniui, savaime susitankinančiam betonui.Priedą galima naudoti ir S4 – S5 slankumo prekiniams betonams.

 • Galima gaminti C 20/25 – C 80/95 klasių S 3 – S 5 betono mišinius.
 • Galima stipriai sumažinti cemento kiekius, gaminti mažos savikainos betono mišinius.
 • Galima gaminti gaminius be šiluminio apdorojimo vasarą.
 • Galima gaminti gaminius su 50% sumažintu šiluminiu apdorojimu žiemą arba su dukartiniu formų apyvartumu per parą.
 • Galima sumažinti gaminių tankinimą ir vistiek gauti gerus paviršius. Net labai slankiuose mišiniuose nepasireiškia segregacija ir vandens išsiskyrimas.
 • Padidėja gaminių stipris, vandens nelaidumas ir atsparumas šalčiui.
 • Greičiau nuimami klojiniai ( ardomos formos ) , padidėja jų apyvartumas.
 • Priedas nepadidina oro kiekio betono mišinyje.
 • Priede nėra chloridų, jis tinka kelių ir tiltų konstrukcijoms.
 • Priedas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas    

SAVYBĖS

Išvaizda – rudas skystis

Tankis -1 060  ±  10 kg / m3 

pH –   5 – 9

DOZAVIMAS

 STACHEMENT 2061 norma yra nuo 0,3 iki 1,50 % cemento kiekio gamintojo pateiktame produkto būvyje.

  Rekomenduojami dozavimai : 

  0,30 – 0,50 % cemento kiekio betono mišiniams C 12/15 – C 35/ 45  S1 ir S2 slankumo

  0,30 – 0,50 % cemento kiekio betono mišiniams C 20/25 – C35/45 S4 ir S5 slankumo

  0,60 – 1,50 % cemento kiekio betono mišiniams C 35/45 – C 80/95 S4 ir S5 slankumo

  0,90 – 1,50 % cemento kiekio savaime susitankinantiems mišiniams

Jei dozatoriais negalima atsverti mažų priedo kiekių, jį galima atskiesti ir proporcingai padidinti dozę.

Priedą reikia pilti į jau drėgną betono mišinį arba kartu su užmaišymo vandeniu. Geriausias plastifikuojantis efektas gaunamas pirmuoju atveju.

Tinkamiausią priedo kiekį reikia nustatyti bandomaisiais maišymais.

STACHEMA neatsako už galimą žalą, patirtą dėl nepatikrinto naudojimo, neatsako už priedo kokybę, jei jis buvo vežtas ne gamintojo taroje.

PRIEDO NAUDOJIMAS KARTU SU KITAIS PRODUKTAIS

 STACHEMENT 2061  galima naudoti kartu su kitais STACHEMOS produktais

 • Microporan porodariu, naudojamu šalčiui atsparaus ilgaamžio betono gamyboje, naudojant jo 0,1 – 0,3 % cemento kiekio
 • Betodur A2 – kietėjimo greitikliu, naudojant jo 0,2 – 0,6 % cemento kiekio
 • Betodur A4 kietėjimo greitikliu, naudojant jo 0,5 – 1,5 % cemento kiekio
 • Novapor Extra betono paviršiaus apsaugos priemone nuo greito vandens išgaravimo ir plyšelių atsiradimo

  LAIKYMAS

Uždaroje plastmasinėje taroje produktą galima laikyti 1 metus. Saugoti nuo didesnio negu 60 C karščio. Jei produktas užšąla, jį reikia atitirpdyti  30 °С temperatūroje ir homogenizuoti. Toks priedas nepraranda efektyvumo. Produktas nedegus.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • autocisternos
 • 1000 l polietileniniai konteineriai
 • 200 l polietileninės statinės

 DARBŲ SAUGA IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, tačiau darbe reikia laikytis bendrųjų sanitarijos ir higienos reikalavimų.Reikia naudotis individualios apsaugos priemonėmis, saugančiomis nuo tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas plauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, laikyti atmerktus vokus ir plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min,
 • Patekus ant odos, nedelsiant plauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiam išgerti maždaug 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ar ištekėjusį produktą užberti smėliu ar pjuvenomis ir utilizuoti deginimo krosnyse. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.