Betono priedai

Porodariai priedai

MICROPORAN – porodaris priedas abietatinių druskų pagrindu, kuris betono mišinyje ar statybiniame skiedinyje sudaro mažus oro burbuliukus 10 – 300 μм skersmens (taip vadinamas efektyvusis oro kiekis ). Oro burbuliukai šviežiane mišinyje veikia kaip plastiklis, o sukietėjusiame betone poros didina jo atsparumą šalčiui ir cheminėms atitirpdymo priemonėms. Labiausiai tinka naudoti kartu su naftalininiais plastikliais. Atmosferos poveikio sąlygose eksploatuojamam betonui jį naudoti reikalauja STN P ENV 206.

POROLAN – porodaris priedas sintetinių PAM (paviršių aktyvinančių medžiagų) pagrindu, kuris cementiniuose mišiniuose sudaro 10 – 300 mikronų skersmens oro burbuliukų. Šviežią betono ar skiedinio mišinį tie burbuliukai plastifikuoja, o sukietėjusiame betone jie tampa atsparumo šalčiui didinimo faktoriumi. Nepalankių aplinkos ir chemijos faktorių veikiamiems betonams porodariai priedai tiesiog būtini, to reikalauja betono standartai.