Betono priedai

STACHEMENT 13

PRODUKTO APRAŠYMAS

STACHEMENT 13 yra skystas bechloridis superplastiklis  su betono mišinio kietėjimą greitinančiomis savybėmis, leidžiančiomis betonuoti šaltu metu.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT 13 naudojamas greitinti betono kietėjimą, trumpinti betono būtinojo stiprio įgijimo laiką, suteikti galimybę betonuoti šaltu metu. Užšalęs betonas gali neatstatomai suardyti savo  struktūrą. Pagal LST 1330:2000 reikalavimus betonas iki užšalimo turi pasiekti ne mažesni, negu 5N/mm2 stiprį. Šio stiprio gavimo laikas turi būti trumpas, kad mišinio vanduo nespėtų užšalti. Trumpesnis laikas gaunasi naudojant priedą STACHEMENT 13, todėl plastifikuojančio veikimo mišinyje vandens būna 5-15% mažiau, negu mišinyje be priedo.

REKOMENDUOJAMI  STACHEMENT F KIEKIAI IR UŽŠALIMO RIZIKĄ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS

 Temperatūra  Kiekis, l/100kg cemento  Cementas ir papildomos priemonės
 +5 C iki -5 C  1,0-1,2 STACHEMENT 13 CEM l 42,5R, mediniai ar plastikiniai klojiniai, betono

paviršius užklojamas dembliais, geotekstile ir pan.

5 C iki -10 C  1,2-1,6 STACHEMENT 13  CEM l 42,5R, mediniai klojiniai, uždengtas paviršius
 žemiau -10 C  1,6-2,4 STACHEMENT 13 CEM l 42,5R, mediniai klojiniai, uždengtas paviršius. Plonasienės konstrukcijos šildomos 6 val.,50m3 masyvai – 4val.

Dėmesio!

 -į konstrukciją klojamas betonas tankinamas giluminiais vibratoriais;

 -kai temperatūra žemesnė negu -15 C, betonuoti nerekomenduojama;

 -klojimo metu betono mišinio temperatūra neturi nukristi žemiau +5 C.

SAVYBĖS

 Išvaizda – tamsiai rudas skystis

 Tankis – 1,25±0,03

PRIEDO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

STACHEMENT 13 galima naudoti kartu su:

– porodariais PORALAN STA ir MICROPORAN, gaminant šalčiui atsparius, vandeniui nelaidžius ir ledą tirpdančioms cheminėms medžiagoms atsparius betonus;

-klojinių neprilipimo priedais SEPAREN SPECIAL.        

LAIKYMAS

Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus. Reikia saugoti nuo stipraus įšilimo. Jei priedas užšalo, prieš naudojimą jį reikia atitirpdyti 10-30°C temperatūroje ir permaišyti. Produktas – nedegus.

PAKUOTĖS PRISTATYMAS

-cisternomis

-1000 l bakuose

– 200 l statinėse.

Dėmesio! Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Firma STACHEMA neatsako už  galimą žalą, atsiradusią dėl nepatikrinto ar dėl neteisingo naudojimo, taip pat neatsako užprodukto, išpilstyto į naudotojo tarą, kokybę.     

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visi chemikalai, gali būti laikomas kenksmingu sveikatai. Todėl dirbant su juo būtina laikytis sanitarijos ir higienos  reikalavimų. Produkte esantys trys komponentai pasižymi silpnu erzinančiu poveikiu odai ir gleivinei. Dirbant su priedu, reikia naudoti individualias saugos priemones, neleidžiančias tiesiogio kontakto       su oda ir akimis. Dirbant su priedu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo reikia rūpestingai nusiplauti rankas vandeniu su muilu ir pasitepti maitinančiuoju kremu.

 PIRMOJI PAGALBA

-priedo įkvėpusįjį nukentujusįjį reikia išnešti į gryną orą, laikyti ramybės būvyje, saugoti nuo šalčio;     

-jei priedo pateko į akis, lauti jas tekančiu vandeniu mažausiai 10 min.;

-patekus ant odos, lauti vandeniu su muilu ir tepti kremu;

-nurijus priedo, išgerti mažiausiai 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ant žemės priedą sugerti smėliu ar pjuvenomis ir išvežti į specialiai šiam tikslui skirtas utilizavimo vietas. Produktas negali patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizacijos tinklus.