Betono priedai

EKOSAL – L

PRODUKTO APRAŠYMAS

EKOSAL – L yra skystas bešarmis torkretbetonio rišimosi ir kietėjimo greitiklis, kurį galima naudoti ir kitose srityse. Skirtingai nuo kitų plačiai naudojamų greitiklių, jame yra nedaug šarmų, jis neturi žalingos įtakos aplinkai ir darbuotojų sveikatai.

NAUDOJIMAS

Torkretbetonio greitiklis EKOSAL – L labai greitai pradeda cemento rišimąsi ir kietėjimą. Cementinė masė gerai limpa, kas labai svarbu torkretuojant vertikalius paviršius ir skliautus.

Priede nėra chloridų, jis tinka armuotiems betonams. Tinka sauso ir drėgno torkretavimo mišiniams, kai priedas įmaišomas į gatavą mišinį jo išmetimo įrenginyje („patrankoje“)

Su EKOSAL – L:

-galima dirbti sudėtingose geologinėse sąlygose, torkretuojant vandeningas ar trupančias uolienas.

-galima daryti storus sluoksnius vertikaliose konstrukcijose ir skliautuose;

-gerėja betono vandens nelaidumas;

-mažėja atšokančio mišinio kiekis, jis racionaliau sunaudojamas;

-nemažėja galutinis betono stipris (po 28 parų);

-mišinys užmaišomas su 25 – 30% mažesniu vandens kiekiu;

-greitai auga pradinis betono stipris;

-nekenksmingas sveikatai, nes jo pH = 2-4;

-torkretavimo metu nesudaro agresyvaus aerozolio ore, mažina dulkėtumą;

Priedą reikia laikyti ne žemesnėje negu – 8°C temperatūroje.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių aplinkybių, kur EKOSAL – L naudojimas būtų netinkamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvų produktą torkretbetonio priedą CYKLOSAL. Visos mechanizmų metalinės dalys turi būti  iš nerūdijančio plieno. Jei darbui buvo panaudoti kiti šarminiai greitikliai, iki EKOSAL – L naudojimo įrangą reikia praskalauti vandeniu. Jei reikia EKOSAL – L naudoti su kitais cheminiais priedais, būtina konsultuotis su gamintoju. Tą reikia daryti, kai su šiuo priedu ruošiamasi  atlikti įprastus betonavimo darbus.

SAVYBĖS

Išvaizda – baltas drumstas  skystis

Tankis – 1430±30kg/m³

pH          2-4

DOZAVIMAS

Priedo dozė priklauso nuo cemento tipo, vandens kiekio mišinyje ir temperatūros. Paprastai rekomenduojamas kiekis yra 2-10% cemento svorio. EKOSAL – L perdozavimas gali mažinti stiprio augimą.

LAIKYMAS

Originalioje taroje priedą galima laikyti 6 mėn. Reikia laikyti ne žemesnėje negu  -8°C temperatūroje, nors atitirpdytas irgi tinka naudoti.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

  -pilamas į cisternas;

  -1000 l bakuose;

  -200 l polietileninėse statinėse;

DĖMESIO

Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Firma STACHEMA neatsako už  galimą žalą, atsiradusią dėl nepatikrinto ar dėl neteisingo naudojimo, taip pat neatsako už produkto, išpilstyto į naudotojo tarą, kokybę.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visi chemikalai, gali būti laikomas kenksmingu sveikatai. Todėl dirbant su juo būtina laikytis sanitarijos ir higienos  reikalavimų. Produkte esantys trys komponentai pasižymi silpnu erzinančiu poveikiu odai ir gleivinei.

Dirbant su priedu, reikia naudoti individualias saugos priemones, neleidžiančias tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Dirbant su priedu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo reikia rūpestingai nusiplauti rankas vandeniu su muilu ir pasitepti maitinančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

-priedo įkvėpusįjį nukentėjusįjį reikia išnešti į gryną orą, laikyti ramybės būvyje, saugoti nuo šalčio;

-jei priedo pateko į akis, plauti jas tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.;

-patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu ir tepti kremu;

-nurijus priedo, išgerti mažiausiai 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ant žemės priedą sugerti smėliu ar pjuvenomis ir išvežti į specialiai šiam tikslui skirtas utilizavimo vietas. Produktas negali patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizacijos tinklus.