Betono priedai

STACHEMENT 2325 ST

APRAŠYMAS

Stachement 2325 ST – tai superplastiklis polikarboksilatų pagrindu. Pasižymi labai dideliu betono mišinio plastifikavimu ir betono stiprio augimu net neaukštose temperatūrose. Mišinys būna neklampus. Ypač tinka savaime besitankinantiems betonams.

NAUDOJIMAS

Stachement 2325 ST naudojamas savaime besilyginančių mišinių, ilgo slankumo išsilaikymo  mišinių, monolitinių konstrukcijų, ilgai transportuojamų betono mišinių gamybai. Pagrindinės savybės :

 • Galima gaminti aukštos klasės betonus iš labai slankių mišinių su nedideliu cemento kieku.
 • Jei šis superplastiklis naudojamas užmaišymo vandens kiekio mažinimui, gaunasi didesni pradiniai ir galutiniai betono stipriai, trumpėja išlaikymas formose ar klojiniuose. Gaunama cemento ekonomija, sumažėja gaminio šiluminiam apdorojimui sunaudojama energija.
 • Betono mišinys gerai slysta siurblio vamzdžiais, nėra užpildų segregacijos net labai slankiuose mišiniuose, paviršiuje neišsiskiria vanduo.
 • Padidėja ne tik betono stipris, bet ir vandens nelaidumas, atsparumas klimato bei chemikalų poveikiui.
 • Į betono mišinį neįtraukia papildomo oro, pagreitina būtino stiprio įgijimą iki užšalimo.
 • Nekeičia betono spalvos, nesusidaro apnašos.
 • Produktas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas.
 • Jame nėra chloridų, todėl tinka visiems armuotiems gaminiams.

REKOMENDACIJOS

Nėra specifinių sričių, kur nebūtų galima naudoti Stachement 2325 ST. Tačiau alternatyviai galima naudoti ir kitus STACHEMOS produktus – Stachement 2000, Stachement 2700, Stachement 2020, Stachement 2021,  Stachement NNP

 NAUDOJIMAS SU KITA PRODUKCIJA

Stachement 2750 galima naudoti kartu su:

 • greitikliais Betodur A1, A A3 ir A4
 • porodariais Poralan STA, Microporan 2, Microporan LC, naudojamiems šalčiui atsparių bei žiemą druskomis barstomų betonų gamybai.
 • Klojinių tepalais Separen ir  Betoform
 • Šviežio betono priežiūros priemone Novapor (Novapor mažina vandens garavimą iš šviežio betono paviršiaus)

 SAVYBĖS

Išvaizda:  vientisas šviesiai geltonos ar šviesiai bronzinės spalvos skystis

Tankis  – 1 050 + 20kg/m3

pH 5,0 – 7,0

Sausų medžiagų kiekis 25+ 1,25%

Chloridų kiekis ≤ 0,01%

Šarmų kiekis ≤ 7%

Korozija – nesukelia

DOZAVIMAS

Optimali priedo dozė paprastai nustatoma bandymų keliu. Ji svyruoja nuo 0,3 iki 1,5 kg priedo šimtui kilogramų cemento. STACHEMENT 2325 ST  pilamas į užmaišymo vandenį arba į drėgną betono mišinį maišymo pabaigoje. Dėmesio ! Priedas gali sumažinti užmaišymo vandens kiekį net iki 30%, reikia stengtis jo neperdozuoti.

 LAIKYMAS

Uždaroje plastmasinėje taroje priedą galima laikyti 1 metus. Saugoti nuo perkaitimo, stengtis neužšaldyti. Užšąlusį priedą reikia atitirpdyti 10 – 30 C temperatūroje ir homogenizuoti. Produktas nedegus.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

·        Pilstomas į 1000 l grąžinamus konteinerius

·        Pilstomas į 200 l negrąžinamas plastmasines statines

Dėmesio  Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Pramoninis priedo naudojimas pradedamas tik po preliminarių laboratorinių bandymų pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimus nuostolius, patirtus dėl neatsakingo naudojimo. Taip pat negarantuojamas į užsakovo tarą išpilstyto priedo efektyvumas.

DARBŲ SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, tačiau kaip ir kitos cheminės medžiagos gali būti kenksmingas sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų.  Priede esantys komponentai gali sukelti silpną dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Darbo metu reikia naudoti individualias apsaugos priemones odos ir akių apsaugai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas plauti muilu ir patepti regeneruojančiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Įkvėpus nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, leisti ramiai pagulėti;
 • Patekus į akis, jas plauti tekančiu vandeniu ne mažiau 10 min;
 • Patekus ant odos, plauti ją vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu;
 • Nurijus nukentėjusiam duoti išgerti 0,5 l vandens ir kviesti gydytoją. Vėmimo nesukelti.

Visais atvejais reikia konsultuotis su gydytoju.

Išsipylusį ar išlaistytą priedą surinkti smėliu, pjuvenomis, likviduoti specialiose vietose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, požeminius ir paviršinius vandenis.