Betono priedai

STACHEMENT F19

PRODUKTO APRAŠYMAS

STACHEMENT F19  yra polikarboksilatinio superplastiklio ir betono kietėjimo greitiklio junginys. Pasižymi ilgu betono mišinio slankumo išsilaikymu. Tinka dirbti žiemą. kiekiui.

NAUDOJIMAS 

STACHEMENT F19 naudojamas prekinio betono gamybai pramoninėms grindims, surenkamųjų elementų gamybai, iš anksto įtemptiesiems gaminiams, tunelių betonui ir kitiems atvejams, kur reikalingas didelis betono pradinis stipris.Produktą galima naudoti savaime susitankinančio ir savaime išsilyginančio, taip pat slankumą ilgai išlaikančio betono gamybai.

 • Stiprų betoną galima gauti iš labaI slankaus betono mišinio su nedideliu cemento kiekiu.
 • Kai mišinys pagaminamas su labai sumažintu užmaišymo vandens kiekiu, gaunasi didelis pradinis ir galutinis betono stipris, surenkamiesiems elementams pakanka minimalaus šiluminio apdorojimo arba jo visiškai nereikia.
 • Šis priedas garantuoja labaI gerą betono mišinio klojamumą su minimalia vibracija net tada, kai mišinys neatrodo slankus. Jis lengvai pompuojamas siurbliu, nesisluoksniuoja ir paviršiuje neišskiria vandens.
 • Priedas neturi įtakos betono spalvai, nesusidaro paviršinės apnašos.
 • Priedas neįsiurbia papildomo oro net ir tada, kai naudojamas porodaris priedas.
 • Jis nedegus ir fiziologiškai nepavojingas.
 • Priedas neturi chloridų, gali būti naudojamas visiems surenkamiesiems bei išankstinio įtempimo armatūros gaminians.

REKOMENDACIJA

STACHEMENT F19 į betono mišinį pilamas kartu su užmaišymo vandeniu arba po jo.Nėra specifinių sričių, kur jis nagaki būti naudojamas, tačiau jo alternatyvūs pakaitalai gali būti Stachement F17, Stachement 2020, Stachement 2021, Stachement 200LT, Stachement 2341, Stachement 2750, Stachement 2751, Stachement NNP

STACHEMENT F19 NAUDOJIMAS KARTU SU KITAIS PRODUKTAIS

Jis be išlygų naudojamas su:

 • Betodur A1, A4 – greitikliais
 • Microporan and Microporan 2 – porodariais priedais
 • Separen and Separen Špeciál – klojinių ir formų tepalais
 • Novapor – betono kietinimo produktu (Novapor stabdo greitą ir intensyvų vandens garavimą iš šviežio betono paviršiaus).
 • Visais STACHEMOJE gaminamais plastikliais

 STACHEMENT F19  CHARAKTERISTIKA

Išvaizda rudas skystis

Tankis 1 250 ± 30 kg m-3

 Aktyvioji medžiaga  46 ± 2,3 % 

 pH  5 – 7

 Korozija  nesukelia

STACHEMENT F19 DOZAVIMAS

Standartinis Stachement F19 kiekis yra 0,50 – 1,50 % cemento kiekio.

PASTABA: Stachement F19 priedas užmaišymo vandens kiekį gali sumažinti iki 30%. Suderinamumą su kitais priedais reikia tikrinti preliminariais bandymais.

Rekomenduojami kiekiai prekiniams betonams žiemą:

 •  +5 iki -5oC           0,60 – 0,80 %  cemento kiekio
 •  -5  iki -10oC         0,80 –  1,20 %
 •  -10 iki -15oC        1,2 –  1,50%  arba 0,8 – 1,0% plius 0,5 %  greitiklio Betodur A1

Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius bandymus.

LAIKYMAS

Uždaruose plastmasiniuose konteineriuose galima laikyti 1 metus. Produktą reikia saugoti nuo intensyvios šilumos. Laikant žemesnėje negu -10 C temperatūroje galimas produkto peršalimas. Tada priedą reikia atšildyti +10 – 30 C temperatūroje ir homogenizuoti. Nuo to jo savybės nepasikeis.

TIEKIMAS

1000 l grąžinamuose plastikiniuose konteineriuose

250 kg plastikinėse statinėse.

PASTABA

Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius maišymus pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimą žalą pradėjus gamybą be preliminaraus tikrinimo.

DARBO SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, bet gali būti traktuojamas kaip kenksmingas, kaip ir kiti chemikalai, todėl dirbant su juo reikia laikytis darbo higienos taisyklių. Produkte esantys komponentai gali turėti lengvą dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Asmeninė apsauga – tai odos ir akių apsauga. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.Prieš pertauką ir po darbo  plauti rankas vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus : Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, saugoti nuo šalčio

Patekus į akis :  Vokus laikyti atmerktus, akis plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.

Patekus ant odos : Plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus : Išgerti maždaug 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu, pjuvenomis ir utilizuoti specialiai tam skirtuose įrenginiuose. Saugoti, kad produktas nepatektų į paviršinius ir požeminius vandenis.