Betono priedai

Porolan

PRODUKTO APRAŠYMAS

POROLAN yra porodaris priedas sintetinių PAM (paviršių aktyvinančių medžiagų) pagrindu, kuris cementiniuose mišiniuose sudaro 10 – 300 mikronų skersmens oro burbuliukų. Šviežią betono ar skiedinio mišinį tie burbuliukai plastifikuoja, o sukietėjusiame betone jie tampa atsparumo šalčiui didinimo faktoriumi. Nepalankių aplinkos ir chemijos faktorių veikiamiems betonams porodariai priedai tiesiog būtini, to reikalauja betono standartai.

NAUDOJIMAS SKIEDINIUOSE

-priedas spartina darbą: lengvina skiedinio „užmetimą“, lyginimą ir glaistymą;

-galima gaminti specialius termoizoliacinius mišinius su pelenais, perlitu, keramika ir kt.;

-sukietėjęs skiedinys yra ilgaamžiškesnis, atsparesnis šalčiui ir druskoms, agresyviai aplinkai;

-gerina termoizoliacines savybes;

-mažina medžiagų (cemento ir smėlio) sunaudojimą iki 10%;

NAUDOJIMAS BETONUOSE

-žymiai padidina betono atsparumą šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms;

-gerina mažai cemento ar smulkiųjų užpildų turinčių betonų klojamumą;

-galima sumažinti vandens kiekį, išlaikant tokį pat mišinio klojamumą;

-lengvina betono mišinio pompavimą siurbliu, stabdo mišinio sluoksniavimąsi ir vandens atsiskyrimą;

-lengvina mišinio tankinimą;

-žymiai didina betono vandens nelaidumą;

SAVYBĖS

Išvaizda – bespalvis ar drumstai gelsvas skystis

Tankis – 1008±3kg/m³

DOZAVIMAS

POROLAN dozė priklauso nuo reikiamo oro kiekio betone. Minimalų oro kiekį betone nustato šalyse galiojantys betono standartai. Čekijoje ir Slovakijoje jie yra:

max užpildas, mm min oro kiekis, %
32 4
16 5
8 6

Oro kiekis mišinyje priklauso nuo priedo kiekio, cemento atmainos ir kiekio, nuo užpildų, mišinio konsistencijos, aplinkos temperatūros, maišymo trukmės. Laboratoriniai tyrimai tiesiog būtini. Rekomenduojamas POROLAN kiekis yra 0,1% cemento kiekio.

PRIEDO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

POROLAN galima naudoti su:

-SEPAREN ir SEPAREN SPECIAL – formų tepalais;

-NOVAPOR – betono paviršiaus apdorojimo skysčiu;

-visais STACHEMA plastikliais ir superplastikliais;

LAIKYMAS

Priedas yra laikomas uždaroje taroje. Jei ji metalinė, turi būti padengta rūgštims atspariu (pH=9) dažų sluoksniu. Žemesnėje negu 0°C temperatūroje priedas užšąla. Atitirpdytas ir permaišytas išlaiko visas savybes.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

-pilamas į cisternas;

-1000 l bakuose;

-200 l polietileninėse statinėse;

MESIO

Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Firma STACHEMA neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl nepatikrinto ar dėl neteisingo naudojimo, taip pat neatsako už produkto, išpilstyto į naudotojo tarą, kokybę.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visi chemikalai, gali būti laikomas kenksmingu sveikatai. Todėl dirbant su juo būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Produkte esantys trys komponentai pasižymi silpnu erzinančiu poveikiu odai ir gleivinei. Dirbant su priedu, reikia naudoti individualias saugos priemones, neleidžiančias tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Dirbant su priedu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo reikia rūpestingai nusiplauti rankas vandeniu su muilu ir pasitepti maitinančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

-priedo įkvėpusįjį nukentėjusįjį reikia išnešti į gryną orą, laikyti ramybės būvyje, saugoti nuo šalčio;

-jei priedo pateko į akis, plauti jas tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.;

-patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu ir tepti kremu;

-nurijus priedo, išgerti mažiausiai 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ant žemės priedą sugerti smėliu ar pjuvenomis ir išvežti į specialiai šiam tikslui skirtas utilizavimo vietas. Produktas negali patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizacijos tinklus.