Betono priedai

REPARAL DUR E F

PRODUKTO APRAŠYMAS

REPARAL DUR E F turi visus remontinei tešlai reikalingus komponentus – cementą, smulkujį užpildą, polipropileno pluoštą.Šiuo mišiniu galima remontuoti konstrukcijos transportavimo, montavimo ir eksploatacijos metu atsiradusius defektus, pažeistus kampus ir briaunas. REPARAL DUR E F yra visi statybinei tešlai būtini komponentai, reikia tik įpilti vandens. Sukietėjęs REPARAL DUR E F yra atsparus šalčiui.

NAUDOJIMAS

Apdorojamas paviršius turi būti kietas, nuvalytas nuo dulkių, trupinių, senų dažų ir kitų nešvarumų.Sausas paviršius turi būti įmirkytas vandeniu.Jei apnuoginama armatūra, ji padengiama jungiamuoju mišiniu ANTIKOR.Tešla ruošiama maišant miltelius su vandeniu santykiu 7-7,5:1 (3,3-3,5 l vandens 25kg miltelių).Jei maišomi didesni kiekiai, naudojamas šaltesnis vanduo. Maišoma lėtaeige drėle su specialiu antgaliu, maišymo trukmė 3-5 min.Tešlos gyvybingumas apie 30min., todėl maišomas per tiek laiko pilnai sunaudojamas kiekis. Jei suremontuotą paviršių reikia šlifuoti, tą galima daryti ne anksčiau kaip po 24 val.Apdorotas paviršius nuo greito vandens išgaravimo saugomas skysčiu NOVAPOR . Jei bus tepami kiti sluoksniai, apdorojimui naudojamas skystis PENECO EXTRA. REPARAL DUR E F naudojamas 5-50mm storio sluoksniams.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur REPARAL DUR E F naudojimas būtų nepageidaujamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-įvairius tarpus tarp montuojamų konstrukcijų, ankeruojamas tuštumas galima užpildyti plėtriuoju mišiniu VUSOKRET;

-viensluoksnėms 0-3mm dangoms galima naudoti REPARAL K F, o iki 20mm sluoksniams – REPARAL DUR F;

-horizontalių betono paviršių remontui siūlomas gaminys REPARAL P-5;

-paviršiaus lyginimui – savaime besilyginantį mišinį NIVODUR;

-suremontuotas vietas patartina nupurkšti vandens garavimą stabdančiu skysčiu NOVAPOR;

-spūdinių vandenų skverbimosi vietas patartina remontuoti mišiniu SUPERSTOP 90.

MIŠINIO NAUDOJIMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Nenustatyti jokie REPARAL DUR E F nesuderinamumo su kitomis medžiagomis faktai.

IŠEIGA

Sunaudojimas-1,8-2,0kg/m² 1mm storio sluoksniu.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra ne žemiau +5°C

Gyvybingumas 30min. (+20°C temp.)

Stipris po 1 paros 10N/mm²

po 7parų 25N/mm²

po 28 parų 45N/mm²

LAIKYMAS

REPARAL DUR E F yra higroskopiška medžiaga. Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais.STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai.Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas. Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.