Betono priedai

REPARAL P-5

PRODUKTO APRAŠYMAS

REPARAL P-5 yra specialus polimercementinis mišinys horizontalių paviršių remontui 2-5 mm storio sluoksniu. Miltelių mišinyje yra cemento, sijotų užpildų, mikropluoštų ir kietėjančio mišinio susitraukimą mažinančių priedų. REPARAL P-5 pasižymi dideliu atsparumu šalčiui, vandens nelaidumu, geru sukibimu su remontuojamu paviršiumi. Rekomenduojama remontuoti grindis, laiptų aikšteles, balkonus.

NAUDOJIMAS

Apdorojamas paviršius turi būti kietas,nuvalytas nuo dulkių, trupinių, senų dažų ir kitų nešvarumų. Plyšiai pagilinami iki 2 cm gylio ir 2 cm pločio. 25 kg REPARAL P-5 miltelių maišomi su 3,5 l (tirštesnis mišinys paviršiams su nuolydžiu) ar su 4 l vandens. Prieš paviršiaus remontą jis įmirkomas skysčiu PENECO EXTRA 200-300 gr/m² (2-3 sluoksniai). Remontuojamas paviršius tepamas didele trintuve. Ant pakietėjusio paviršiaus (maždaug po 3-5 val) užpurškiama to paties skysčio PENECO EXTRA vandens garavimui mažinti. Vasarą didesni paviršiai drėkinami vandeniui ir uždengiami polietileno plievele. Ant išdžiūvusio REPARAL P-5 sluoksnio galima klijuoti plyteles, juos dažyti ir t.t.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur REPARAL P-5 naudojimas būtų nepageidaujamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-0-3 mm storio sluoksniams – REPARAL K F;

-didesnėms kavernoms – plėtrųjį mišinį VUSOKRET;

-spūdinio vandens sustabdymui – SUPERSTOP 90;

-paviršiaus lyginimui – savaime besilyginantį mišinį NIVODUR;

Išeiga 20-22 kg/m² 1cm storio sluoksniui.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra ne žemiau +5°C

Gyvybingumas 30min. (+20°C temp.)

Stipris po 1 paros 15N/mm²

po 7parų 30N/mm²

po 28 parų 45N/mm²

LAIKYMAS

REPARAL P-5 yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio. Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.