Betono priedai

Stacheplast 110

PRODUKTO APRAŠYMAS

Stacheplast 110 – plastiklis iš lignosulfonatų su ryškiu plastifikuojančiu efektu. Skirtas prekinio betono gamybai. Mažas produkto klampis leidžia lengvai jį dozuoti žemose temperatūrose. Neturi įtakos betono pradiniam stipriui.Tinka visų klasių betono gamybai. Galima naudoti kartu su STACHEMENT superplastikliais. Priede nėra chloridų.

NAUDOJIMAS

Stacheplast 110 naudojamas prekinio hidrotechninio, vandeniui nelaidaus ir šalčiui atsparaus betono gamybai. Stacheplast 110:

 • Tinka gaminti prekinį C 8 / 10 – C 25 / 30 stiprio klasių takios konsistencijos betoną su santykinai nedideliais cemento kiekiais.
 • Gerina betono mišinio pompavimą siurbliu, nes neleidžia mišinio segregacijos ir vandens atsiskyrimo.
 • Didina ne tik betono stiprį, bet ir vandens nelaidumą, atsparumą atmosferos ir chemijos poveikiams ( barstomoms druskoms ).
 • Nedidina oro kiekio mišinyje, nereaguoja su kitais mišinio priedais, skirtais atsparumo šalčiui ir barstomoms druskoms didinimui.
 • Gerina betono išvaizdą, nekeičia jo spalvos, nesudaro apnašų.
 • Ilgina betono mišinio apdorojamumo trukmę.

TINKAMUMAS

Nėra tokių specifinių sričių, kur betono mišinių gamybai negalima būtų naudoti Stacheplast 110, tačiau vietoje jo galima naudoti ir alternatyvius produktus:

 • Vasarą – kitus plastiklius, pvz., Stacheplast 125 ir jo atmainas.
 • Vasarą aukštų temperatūrų metu ar gaminant aukštų klasių betonus – superplastiklius Stachement 2000, 2020, 2060,
 • Žemose temperatūrose ar gaminant betoną su pageidautinu greitesniu kietėjimu – Stachement NNP, Stachement NP.
 • Pavasarį ar žiemą(žemose temperatūrose) superplastiklį Stachement F11.1

PLASTIKLIO SUDERINAMUMAS SU KITAIS BETONO PRIEDAIS

Stacheplast 110 galima derinti su šiais produktais:

 • su Poralan STA i Microporan, Microporan II, III ir LC – porodariais priedais, skirtais šalčiui atsparių ir vandeniui nelaidžių betonų gamybai, ledo tirpilių veikiamiems betono elementams gaminti
 • su Retardalem 510
 • su Separen ir Betoform – klojonių ir formų tepalais
 • su Novapor, Novapor Extra– priemonėmis saugoti pakloto betono mišinio paviršių nuo greito vandens išgaravimo

SAVYBĖS

Išvaizda – tamsiai bronzinis skystis

Tankis – 1 140 ± 30 kg/m3

pH  4,0 – 6,0

Sausų medžiagų kiekis – 33,5 ± 1,67%   

DOZAVIMAS

Plastiklio kiekis nustatomas bandymais. Paprastai jo sunaudojama – nuo 0,5 kg iki 1,0 kg  100 kg cemento. Stacheplast 110 pilamas į užmaišymo vandenį arba į bebaigiamą maišyti mišinį proceso pabaigoje. Dėl optimalaus dozavimo reikia konsultuotis su gamintojo specialistais. Su kai kuriais cementais gali vėluoti rišimasis.

SANDĖLIAVIMAS

Laikymo trukmė uždaroje plastikinėje taroje – 1 metai.Saugoti nuo perkaitimo! Jei produktas užšalo, reikia atitirpdyti 10°C – 30°C temperatūroje ir homogenizuoti. Produktas yra nedegus.

IŠPILSTYMAS IR TIEKIMAS

– pilamas į cisternas

– į 1000 l grąžinamus konteineius

– į 200 l negrąžinamas plastiikines statines

Pastaba. Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius maišymus pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimą žalą pradėjus gamybą be preliminaraus tikrinimo.

 DARBO SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, bet gali būti traktuojamas kaip kenksmingas, kaip ir kiti chemikalai, todėl dirbant su juo reikia laikytis darbo higienos taisyklių. Produkte esantys komponentai gali turėti lengvą dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Asmeninė apsauga – tai odos ir akių apsauga. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.Prieš pertauką ir po darbo  plauti rankas vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis :  Vokus laikyti atmerktus, akis plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.

Patekus ant odos : Plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus : Išgerti maždaug 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu, pjuvenomis ir utilizuoti specialiai tam skirtuose įrenginiuose. Saugoti, kad produktas nepatektų į paviršinius ir požeminius vandenis.