Betono priedai

CYKLOSAL

PRODUKTO APRAŠYMAS

CYKLOSAL yra miltelių pavidalo cementinių mišinių rišimosi ir kietėjimo greitiklis, skirtas torkretbetoniui ir kitoms statybos sritims.

NAUDOJIMAS

CYKLOSAL yra momentinio rišimosi priedas, labai spartinantis mišinio kietėjimą, jo stiprio augimą pirmosiomis hidratacijos valandomis. Neturi chloridų, jį galima naudoti armuotoms konstrukcijoms.

Pagrindinė CYKLOSAL naudojimo sritis yra sausas torkretavimas, kur :

-leidžia dirbti sudėtingose geologinėse sąlygose, torkretuojant vandeningas ar purias uolienas;

-leidžia daryti storą betono sluoksnį ant vertikalių paviršių ar skliautų;

-mažina mišinio „atšokimus“, jo nuostolius;

-didina darbo našumą;

Kadangi priedas labai greitai suriša mišinį, todėl tradiciniams betonavimams netinka. 

REKOMENDACIJOS

Torkretavimo darbuose beveik nėra sričių, kur CYKLOSAL naudojimas būtų ribojamas (ypač pabrėžiant puikias priedo sanitarines ir ekologines savybes), tačiau kai kuriais atvejais galima naudoti alternatyvų produktą EKOSAL – L.

DOZAVIMAS

Priedo dozė priklauso nuo cemento tipo, vandens kiekio mišinyje ir temperatūros. Paprastai naudojama 2-6% cemento svorio.

LAIKYMAS

CYKLOSAL yra higroskopiški milteliai. Originalioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKAVIMAS

CYKLOSAL pakuojami į 25 kg  polietileninius maišus.

DĖMESIO

Ši informacija yra orientacinio pobūdžio. Firma STACHEMA neatsako už  galimą žalą, atsiradusią dėl nepatikrinto ar dėl neteisingo naudojimo, taip pat neatsako už produkto, išpilstyto į naudotojo tarą, kokybę.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visi chemikalai, gali būti laikomas kenksmingu sveikatai. Todėl dirbant su juo būtina laikytis sanitarijos ir higienos  reikalavimų. Produkte esantys trys komponentai pasižymi silpnu erzinančiu poveikiu odai ir gleivinei. Dirbant su priedu, reikia naudoti individualias saugos priemones, neleidžiančias tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Dirbant su priedu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo reikia rūpestingai nusiplauti rankas vandeniu su muilu ir pasitepti maitinančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

-priedo įkvėpusįjį nukentėjusįjį reikia išnešti į gryną orą, laikyti ramybės būvyje, saugoti nuo šalčio;

-jei priedo pateko į akis, plauti jas tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.;

-patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu ir tepti kremu;

-nurijus priedo, išgerti mažiausiai 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą.

Išpiltą ant žemės priedą sugerti smėliu ar pjuvenomis ir išvežti į specialiai šiam tikslui skirtas utilizavimo vietas. Produktas negali patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizacijos tinklus.