Betono priedai

PENECO NANO

NAUDOJIMAS

Nanogruntas PENECO NANO naudojamas visų įgėrių neorganinių paviršių padengimui. Jį galima naudoti kaip impregnuojančią ir hidroizoliuojančią priemonę, stabdančią vandens gėrimąsi į betoninius ir kitus neorganinius paviršius, arba kaip statybinių betoninių ir kalkinių skiedinių gerinimo priemonę. Betono,akmens ir mūro paviršiams jis suteikia drėgnumo įvaizdį. Dėl savo aukštų skvarbumo savybių PENECO NANO yra dažniausiai naudojamas sluoksnis prieš visų betoninių paviršių dažymą ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH apsauginiais dažais, prieš savaime išsilyginančių ir izoliacinių sluoksnių darymą. Užteptas sluoksnis yra hidrofobinis, jį galima naudoti prieš dažymą visokiais akriliniais dažais. Dirbti galima esant aukštesnei negu +5°C temperatūrai. LAIKYKITĖS SKIEDIMO TAISYKLIŲ!

ATITIKIMAS

Produktas atitinka Čekijos teisinius aktus č. 22/1997 Sb. ir ČSN 650201.

SUDĖTIS

Nano dispersinis vandeninis akrilo dervų skiedinys.

PARAMETRAI

  • Tankis  1030 kg/m3
  • Nelakių komponentų kiekis  min. 30%
  • Išvaizda –  pieno spalvos skystis

 

NAUDOJIMO BŪDAI IR SKIEDIMO PROPORCIJOS

  1. Impregnuojamas paviršius

Paviršius turi būti kietas, švarus, sausas, be vandenyje tirpių druskų.  Senus paviršius reikia gerai nuvalyti, nugramdyti atskylančius trupinius. Neapdorojamus paviršius reikia uždengti. Produktas tepamas šepečiu, voleliu ar užpurškiamas

Skiedimas ir sluoksnių skaičius: 1 sluoksnis 2 sluoksnis 3 sluoksnis
Labai įgėrių paviršių impregnavimas 1 :6  1 :3 1 :3
Vidutiniškai įgėrių paviršių impregnavimas 1 :6  1 :3
Mažai įgėrių paviršių impregnavimas 1 :3

Impregnuotas sluoksnis turi džiūti! (maždaug 12 val, priklausomai nuo temperatūros)

2.        Priedas į betonus, skiedinius ir glaistus.

Betonai, skiediniai ir glaistai su PENECO NANO priedu geriau sukimba su senuoju paviršium, gerina jo eksploatacines savybes. Kalkinai skiediniai daug atsparesni šalčiui.

Priedo kiekiai
Betono ir cementinio skiedinio savybių gerinimas 1 litras dispersijos 20-30 kg cemento
Kalkiniai skiediniai  1 litras dispersijos  15-25 kg gesintų kalkių
Tinkai 1 litras dispersijos  30-35 kg gesintų kalkių

3. Priedas grindų betono išlyginamajam sluoksniui

Cemento ir dispersijos mišinys padidina vandens garų ir CO2 nelaidumą. Sluoksnis užtepamas šepečiu ar voleliu.

Priedo kiekis

Betono užtepas1-2 dalys dispersijos, 3-5 dalys vandens,4 dalys cemento

4. Užtepas vandens skverbimuisi mažinti ir drėgnam įvaizdžiui suteikti

Pagrindas turi būti kietas, sausas ir švarus, be vandenyje tirpių druskų. Nauji paviršiai turi būti subrendę. Atplaišas reikia nugramdyti. Tepama šepečiu, voleliu arba užpurškiama

SKIEDIMAS

Įprastiniams paviršiams 1 dalis dispersijos 2-3 dalys vandens
Labai įgeremiems paviršiams 1 dalis dispersijos 4-6 dalys vandens  – 2 kartus
Priežiūra: Po darbo instrumentus nuplauti vandeniu

HIGIENA IR DARBŲ SAUGA

Darbo vietoje turi būti bendroji ventiliacija. Nekvėpuoti aerozoliais Saugotis patekimo į akis ir ant odos. Dėvėti specdrabužius ir akinius , gumines pirštines. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikytis darbo su cheminėmis medžiagomis taisyklių. Su produktu dirbti gali tik apmokyti asmenys. Vietose, kur dirbama su produktu, turi būti vanduo – plauti akis ir odą Pagal prašymą išduodamas saugos duomenų lapas

PIRMOJI PAGALBA

Produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas, bet gali sukelti alerginę reakciją

Įkvėpus: nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, laikyti šiltai, kviesti gydytoją.

Patekus ant odos: Nusirengti suteptus drabužius. Suteptą vietą plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Kilus komplikacijai, kviesti gydytoją

Patekus į akis: nuimti akinius, kontaktines linzes, akis plauti tekančiu vandeniu maždaug 10 min, laikyti atmerktus vokus. Esant komplikacijai, kviesti gydytoją

Nurijus: Burną skalauti vandeniu. Duoti išgerti 0,5 l vandens. Kviesti gydytoją

LAIKYMAS

Laikyti originalioje gerai uždarytoje taroje atskirai nuo maisto produktų ir gėrimų. Nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje galima laikyti 24 mėn nuo pagaminimo datos. Neleisti užšalti.  

UTILIZAVIMAS

Produktą reikia utilizuoti kaip kenksmingą atmatą. Atmatos kodas 08 01 12/15 0102.Vežti galima temperatūrose nuo+5 °C iki +35 °C. Dirbant pagal rekomendacijas, produktas nekenksmingas

TARA

1; 5 ir 10l.