Betono priedai

STACHEMENT F17

PRODUKTO APRAŠYMAS

Stachement  F17 bechloridis superplastiklis su betono mišinio kietėjimo greitikliu, skirtas prekinio ir technologinio betono gamybai žiemos metu. Gero plastifikuojančio ir kietėjimą greitinančio efekto derinys leidžia įgauti pakankamus pradinius prekinio betono mišinio stiprius žiemos oro temperatūrose.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT F17 naudojamas gaminant surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, taip pat prekinį betoną konstrukcijoms klojiniuose, kelių ir grindų betonams. Iki galimo užšalimo betonas įgyja 4 – 8 Mpa stiprį. Užmaišymo vandens kiekį sumažina 20 – 30 %.

Betono priedo STACHEMENT F 17 naudojimo kiekiai įvairiose temperatūrose

Temperatūra  оС Priedo kiekis kg / 1ОО kg cemento Priemonės statybos aikštelėje
+5 iki – 5 0,8 – 1,0 Cementas  CEM I 42,5 .Mediniai klojiniai, užklotas betono paviršius mažiausiai vieną parą.
– 5 iki – 1О  1,0 – 1,4 Cementas CEM I 42,5. Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent 2 – 4 val. Masyvias konstrukcijas daugiau negu 50 m3 pakanka užkloti.
– 1О ir žemesnė  1,4 – 1,8 Cementas CEM I 42,5 .Mediniai klojiniai.Plonasienes konstrukcijas šildyti iš apačios bent  6 val, masyvias konstrukcijas virš 50 m3 – bent 4 val.jei naudojami mažiau aktyvūs cementai, šie skaičiai atitinkamai yra 12 ir 8 val.

Konkretūs technologiniai sprendiniai priimami konsultuojantis su gamintojo atstovais

Į konstrukciją supiltas betono mišinys tankinamas giluminiais vibratoriais.

Žemesnėse negu -15 C temperatūrose betonuoti nerekomenduojama, nes nuo vibratoriaus gali susidaryti lizdai.

Betono mišinio temperatūra neturi būti žemesnė negu + 5 C

SAVYBĖS

Išvaizda – gelsvas skystis

Tankis 1 340 ± 30 кg/m3

PRIEDO NAUDOJIMAS ĮVAIRIOSE KOMBINACIJOSE

STACHEMENT   F 17   galima naudoti kombinacijose su

 • Microporan – porodariu priedu šalčiui atsparių betonų gamyboje
 • Betodur A1 prekinio betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1,5% teigiamose temperatūrose
 • Betodur A4 – surenkamojo betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1 %
 • Novapor Extra priemone, saugančia betono paviršių nuo greito vandens garavimo, nuo paviršiaus pleišėjimo
 • Su visais Stachemos cheminiais priedais

 LAIKYMAS

 Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus. Reikia saugoti nuo perkaitimo – aukštesnės negu + 60 C temperatūros. Užšąlusį priedą iki pilno atitirpimo laikyti + 30 C temperatūroje ir gerai išmaišyti. Toks priedas nepraranda savo efektyvumo. Jis nedegus.

 PILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • autocisternomis
 • 1000 l polietileniniuose konteineriuose
 • 200 l polietileninėse statinėse

DARBŲ SAUGA IR SVEIKATOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Produktas yra netoksiškas, tačiau būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Dirbant su juo, reikia dėvėti individualias saugos priemones, kad jis nepatektų ant odos ir į akis. Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir darbo pabaigoje rankas plauti vandeniu su muilu, patepti apsauginiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, atmerkti vokus ir tekančiu vandeniu plauti mažiausiai 10 min,
 • Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu, patepri regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiajam išgerti 0,5 l vandens, sukelti kontroliuojamą vėmimą.

Išpiltą ar išsiliejusį produktą sugerti smėliu ar pjuvenomis , likviduoti deginimo įrenginiuose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis.