Betono priedai

VIBROPOR P

PRODUKTO APRAŠYMAS   

VIBROPOR P – kompleksinis priedas vibropresuojamų betono mišinių  viršutiniams ir apatiniams gaminio sluoksniams. Naudojamas įvairių plytelių, trinkelių, bordiūrų, žiedų ir sieninių blokų gamybai. Plastifikuoja betono mišinį ir įsiurbia į jį orą.

NAUDOJIMAS

VIBROPOR P naudojamas visų vibropresuojamų gaminių betono mišiniams. Priedas didina gaminio stiprį, mažina presavimo įrangos dėvėjimąsi.

VIBROPOR P gaminiui suteikia šias savybes:

 • Didėja gaminio tankis ir stipris
 • Visame betono tūryje gerėja hidrofobizuota struktūra, išlaikoma pastovi spalva.
 • Didėja gaminio ilgaamžiškumas ir atsparumas šalčiui bei druskų poveikiui
 • Gerėja gaminio paviršius .
 • Dvisluoksniuose gaminiuose gerina sluoksnių sukibimą
 • Mažėja kapiliariškumas ir vandens įgėris

SAVYBĖS

Išvaizda – tamsiai rudas skystis

Tankis 1210 +/- 20 kg/m3

Sausos medžiagos  42 +/- 0,2%

pH  4 – 6

REKOMENDACIJA

VIBROPOR P į betono mišinį pilamas kartu su užmaišymo vandeniu arba po jo. Rekomenduojami kiekiai :

 • 0,3 – 0,5 %  cemento kiekio pateikto produkto pavidalu  42% koncentracijos
 • Jei dozatoriai negali atsverti mažų priedo kiekių, jį galima atskiesti ir proporcingai padidinti kiekį.

Optimalų priedo kiekį reikia nustatyti preliminariais bandymais su konkrečiomis medžiagomis. STACHEMA neatsako už nepatikrintą priedo naudojimą ir galimus nepageidaujamus rezultatus. Viršutiniam gaminio sluoksniui vietoje VIBROPOR P galima naudoti VIBROFINIŠ. Jo dedama 0,4 – 0,7 % cemento kiekio.

 VIBROPOR P  GALI BŪTI NAUDOJAMAS KARTU SU KITAIS PRODUKTAIS

Jis be išlygų naudojamas su:

 • Betodur A4 – greitikliais,0,5 – 1,0 %
 • Visais STACHEMA gaminamais plastikliais

LAIKYMAS

Uždaruose plastmasiniuose konteineriuose galima laikyti 1 metus. Produktą reikia saugoti nuo intensyvios šilumos,aukštesnės negu 60 C temperatūros. Laikant žemesnėje negu -10 C temperatūroje galimas produkto peršalimas. Tada priedą reikia atšildyti +30 C temperatūroje ir homogenizuoti. Nuo to jo savybės nepasikeis.

TIEKIMAS

 • 1000 l grąžinamuose plastikiniuose konteineriuose
 • 200 kg plastikinėse statinėse.

PASTABA

Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius maišymus pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimą žalą pradėjus gamybą be preliminaraus tikrinimo.

DARBO SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, bet gali būti traktuojamas kaip kenksmingas, kaip ir kiti chemikalai, todėl dirbant su juo reikia laikytis darbo higienos taisyklių. Produkte esantys komponentai gali turėti lengvą dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Asmeninė apsauga – tai odos ir akių apsauga. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertauką ir po darbo  plauti rankas vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis:  Vokus laikyti atmerktus, akis plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.

Patekus ant odos: Plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus: Išgerti maždaug 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu, pjuvenomis ir utilizuoti specialiai tam skirtuose įrenginiuose. Saugoti, kad produktas nepatektų į paviršinius ir požeminius vandenis.