Betono priedai

VIBROPOR KOT

PRODUKTO APRAŠYMAS 

VIBROPOR KOT – kompleksinis priedas vibropresuojamų betono mišinių  viršutiniams ir apatiniams gaminio sluoksniams. Naudojamas įvairių plytelių, trinkelių, bordiūrų, žiedų ir sieninių blokų gamybai. Gaminio paviršiuje mažina apnašų susidarymą.

NAUDOJIMAS

VIBROPOR KOT naudojamas visų vibropresuojamų gaminių betono mišiniams. Priedas hidrofobizuoja, plastifikuoja mišinį ir chemiškai reaguoja  su kalcio hidroksidu, neleisdamas jam migruoti į gaminio paviršių ir sudaryti apnašas. Reakcijos produktas – vandenyje netirpstančios druskos, surišamos gaminio viduje, nepatenka į paviršių. Be to, priedas leidžia sumažinti užmaišymo vandens kiekį, didina sukietėjusio betono stiprį ir ilgaamžiškumą.

 • Sukietėjęs betonas nelaidus vandeniui, atsparus aplinkos ir chemijos poveikiams.
 • Visame betono tūryje gerėja hidrofobizuota struktūra, išlaikoma pastovi spalva.
 • Didėja gaminio ilgaamžiškumas ir atsparumas šalčiui
 • Betono mišinys nelimpa prie formų net prie padidėjusio drėgnumo.
 • Dvisluoksniuose gaminiuose gerina sluoksnių sukibimą

SAVYBĖS

Išvaizda – gelsvai rudas skystis

Tankis 1010 +/- 20 kg/m3

Sausos medžiagos      8,5 +/- 0,85%

pH  9 – 11

 REKOMENDACIJA

VIBROPOR KOT į betono mišinį pilamas kartu su užmaišymo vandeniu arba po jo.. Rekomenduojami kiekiai :

 • 0,3 – 0,5 %  cemento kiekio – apatinio sluoksnio betono mišiniams
 • 0,5 – 0,9 % – viršutinio sluoksnio betono mišiniams

Jei dozatoriai negali atsverti mažų priedo kiekių, jį galima atskiesti ir proporcingai padidinti kiekį. Optimalų priedo kiekį reikia nustatyti preliminariais bandymais su konkrečiomis medžiagomis. STACHEMA neatsako už nepatikrintą priedo naudojimą ir galimus nepageidaujamus rezultatus.

VIBROPOR KOT  GALI BŪTI NAUDOJIMAS KARTU SU KITAIS PRODUKTAIS

Jis be išlygų naudojamas su

 • Betodur A1, A2 – greitikliais,0,5 – 1,0 %
 • Visais STACHEMA gaminamais plastikliais

 LAIKYMAS

Uždaruose plastmasiniuose konteineriuose galima laikyti 1 metus. Produktą reikia saugoti nuo intensyvios šilumos,aukštesnės negu 60 C temperatūros. Laikant žemesnėje negu -10 C temperatūroje galimas produkto peršalimas. Tada priedą reikia atšildyti +30 C temperatūroje ir homogenizuoti. Nuo to jo savybės nepasikeis.

TIEKIMAS

 • 1000 l grąžinamuose plastikiniuose konteineriuose
 • 250 kg plastikinėse statinėse.

PASTABA

Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius maišymus pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimą žalą pradėjus gamybą be preliminaraus tikrinimo.

DARBO SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, bet gali būti traktuojamas kaip kenksmingas, kaip ir kiti chemikalai, todėl dirbant su juo reikia laikytis darbo higienos taisyklių. Produkte esantys komponentai gali turėti lengvą dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Asmeninė apsauga – tai odos ir akių apsauga. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertauką ir po darbo  plauti rankas vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis :  Vokus laikyti atmerktus, akis plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.

Patekus ant odos : Plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus : Išgerti maždaug 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu, pjuvenomis ir utilizuoti specialiai tam skirtuose įrenginiuose. Saugoti, kad produktas nepatektų į paviršinius ir požeminius vandenis.