Betono priedai

Stachement 2067

APRAŠYMAS  

STACHEMENT 2067 yra polikarboksilatinio superplastiklio ir betono kietėjimo greitiklio junginys. Produktas pasižymi dideliu užmaišymo vandens mažinimo poveikiu didelio stiprio betono gamyboje. Aukštos priedo dispersinės savybės duoda didelį pradinį betono stiprį net žemose temperatūrose Priedas neišskiria vandens betono paviršiuje net esant nedideliam cemento ir smulkelių kiekiui.

NAUDOJIMAS

STACHEMENT 2067 naudojamas prekinio betono gamybai žiemą, surenkamųjų elementų gamybai, iš anksto įtemptiesiems gaminiams, tunelių betonui ir kitiems atvejams, kur reikalingas didelis betono pradinis stipris.Produktą galima naudoti savaime susitankinančio ir savaime išsilyginančio, taip pat slankumą ilgai išlaikančio betono gamybai.

 • Stiprų betoną galima gauti iš labai slankaus betono mišinio su nedideliu cemento kiekiu.
 • Kai mišinys pagaminamas su labai sumažintu užmaišymo vandens kiekiu, gaunasi didelis pradinis ir galutinis betono stipris, surenkamiesiems elementams pakanka minimalaus šiluminio apdorojimo arba jo visiškai nereikia.
 • Šis priedas garantuoja labia gerą betono mišinio klojamumą su minimalia vibracija net tada, kai mišinys neatrodo slankus. Jis lengvai pompuojamas siurbliu, nesisluoksniuoja ir paviršiuje neišskiria vandens.
 • Sukietėjęs betonas nelaidus vandeniui, atsparus aplinkos ir chemijos poveikiams.
 • Priedas neįsiurbia papildomo oro net ir tada, kai naudojamas porodaris priedas.
 • Jis nedegus ir fiziologiškai nepavojingas.
 • Priedas neturi chloridų, gali būti naudojamas visiems surenkamiesiems bei išankstinio įtempimo armatūros gaminians.

REKOMENDACIJA

STACHEMENT 2067 į betono mišinį pilamas kartu su užmaišymo vandeniu arba po jo.

STACHEMENT 2067 NAUDOJIMAS KARTU SU KITAIS PRODUKTAIS

Jis be išlygų naudojamas su:

 • Betodur A1, A4 – greitikliais
 • Microporan and Microporan 2 – porodariais priedais
 • Separen and Separen Špeciál – klojinių ir formų tepalais
 • Novapor – betono kietinimo produktu (Novapor stabdo greitą ir intensyvų vandens garavimą iš šviežio betono paviršiaus).
 • Visais STACHEMA gaminamais plastikliais

STACHEMENT 2067  CHARAKTERISTIKA

Išvaizda rudas skystis

Tankis   1 130 ± 20 kg m-3

Aktyvioji medžiaga 31 ± 2 % 

pH  4 – 7

STACHEMENT 2067 DOZAVIMAS

Standartinis Stachement 2067 kiekis yra 0,40 – 1,70 % cemento kiekio.

Rekomenduojamas kiekis savaime susitankinantiems mišiniams yra 1,2  – 1,80 % cemento kiekio. 

Rekomenduojami kiekiai prekiniams betonams žiemą :

+5 iki -5°C           0,60 – 0,80 %  cemento kiekio

-5  iki -10°C         0,80 –  1,20 % cemento kiekio

-10 iki -15°C        1,20 –  1,50% arba 0,80 – 1,0% + 0,5% Betodur A1 cemento kiekio

Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius bandymus

LAIKYMAS 

Uždaruose plastmasiniuose konteineriuose galima laikyti 1 metus. Produktą reikia saugoti nuo intensyvios šilumos. Laikant žemesnėje negu -10°C temperatūroje galimas produkto peršalimas. Tada priedą reikia atšildyti +10°C temperatūroje ir homogenizuoti. Nuo to jo savybės nepasikeis.

TIEKIMAS

1000 l grąžinamuose plastikiniuose konteineriuose

250 kg plastikinėse statinėse.

PASTABA

Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti preliminarius maišymus pagal LST EN 206 – 1. STACHEMA neatsako už galimą žalą pradėjus gamybą be preliminaraus tikrinimo.

DARBO SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas nėra toksiškas, bet gali būti traktuojamas kaip kenksmingas, kaip ir kiti chemikalai, todėl dirbant su juo reikia laikytis darbo higienos taisyklių. Produkte esantys komponentai gali turėti lengvą dirginantį poveikį odai ir gleivinei. Asmeninė apsauga – tai odos ir akių apsauga. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.Prieš pertauką ir po darbo  plauti rankas vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis :  Vokus laikyti atmerktus, akis plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min.

Patekus ant odos : Plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus : Išgerti maždaug 0,5 l vandens, sukelti vėmimą.

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu, pjuvenomis ir utilizuoti specialiai tam skirtuose įrenginiuose. Saugoti, kad produktas nepatektų į paviršinius ir požeminius vandenis.