Betono priedai

Stacheplast 112

PRODUKTO APRAŠYMAS

 Stacheplast 112 – prekinio betono mišinių plastiklis modifikuotų lignosulfonatų pagrindu.Pasižymi stipriu plastifikuojančiu efektu. Ilgai išlaiko gerą mišinio slankumą ir nemažina betono pradinio stiprio.  

NAUDOJIMAS

Stacheplast 112 naudojamas visų ekonomiškų betono mišinių monolitinėms statinių konstrukcijoms, kelių ir tiltų betonams šiltu metų laiku. Mišinio rišimosi ir betono lietėjimo greitis priklauso nuo įpilto plastiklio kiekio.

Plastiklis Stacheplast 112 :

 • Leidžia gaminti visų klasių prekinius betonus iki C 30/37 S2 – S4
 • Leidžia mažinti cemento kiekius ir gaminti pigesnius betono mišinius
 • Lengvina betono mišinio pompavimą siurbliu, jo tankinimą, duoda gerus paviršius.Mišiniai nesisluoksniuoja ir neišskiria vandens
 • Didina betono stiprį, vandens nelaidumą, atsparumą šalčiui
 • Nelėtina betono kietėjimo, leidžia greitai nuimti klojinius
 • Nedidina oro kiekio mišinyje
 • Neturi chloridų, pripažintas tinkamu naudoti kelių ir tiltų konstrukcijoms
 • Priedas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas

SAVYBĖS

Išvaizda – tamsiai rudas skystis

Tankis 1 140 ± 30 кg/m3

pH 4 – 6

DOZAVIMAS

Stacheplast 112 rekomenduojami kiekiai yra nuo 0.4 % iki 1,2 % cemento kiekio gamintojo patiektos koncentracijos produkto

Rekomenduojami dozavimai :

 • C 8/10 – C 20/25 klasės betonams 0,4% – 0,8%
 • C 25/30 ir aukštesnėms 0,8% – 1,2 %

Jeigu dozatoriai neatsveria mažų kiekių, priedą galima skiesti vandeniu ir atitinkamai didinti jo išeigą. Priedas pilamas į jau drėgną betono mišinį arba kartu su užmaišymo vandeniu. Tinkamiausia priedo dozė nustatoma bandymais.

STACHEMA neatsako už galimus nuostolius pradėjus gamybą be pradinių bandymų ir naudojant priedą, atvežtą ne gamintojo taroje.

PRIEDO NAUDOJIMAS ĮVAIRIOSE KOMBINACIJOSE

 Stacheplast 112   galima naudoti kombinacijose su

 • Microporan – porodariu priedu šalčiui atsparių betonų gamyboje
 • Betodur A1 prekinio betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1,5% teigiamose temperatūrose
 • Betodur A4 – surenkamojo betono kietėjimo greitikliu, dedant jo 0,5 – 1 %
 • Novapor Extra priemone, saugančia betono paviršių nuo greito vandens garavimo, nuo paviršiaus pleišėjimo
 • Retardal 510 – mišinių kietėjimo lėtikliu
 • Su visais Stachemos cheminiais priedais

LAIKYMAS

Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus. Reikia saugoti nuo perkaitimo – aukštesnės negu + 60 C temperatūros. Užšąlusį priedą iki pilno atitirpimo laikyti + 30 C temperatūroje ir gerai išmaišyti. Toks priedas nepraranda savo efektyvumo. Jis nedegus.

PILSTYMAS IR TIEKIMAS

 • 1000 l polietileniniuose konteineriuose
 • 200 l polietileninėse statinėse

DARBŲ SAUGA IR SVEIKATOS APSAUGOS PRIEMONĖS

 Produktas yra netoksiškas, tačiau būtina laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Dirbant su juo, reikia dėvėti individualias saugos priemones, kad jis nepatektų ant odos ir į akis. Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti. Prieš kiekvieną pertrauką ir darbo pabaigoje rankas plauti vandeniu su muilu, patepti apsauginiu kremu.

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, atmerkti vokus ir tekančiu vandeniu plauti mažiausiai 10 min,
 • Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu, patepri regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiajam išgerti 0,5 l vandens, sukelti kontroliuojamą vėmimą.

Išpiltą ar išsiliejusį produktą sugerti smėliu ar pjuvenomis , likviduoti deginimo įrenginiuose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis.