Betono priedai

Betono remonto mišiniai

SUPERSTOP 90 – greitai kietėjantis mišinys vandens skverbimuisi per betoną stabdyti nedideliuose plotuose.Galima naudoti cementinių injekcinių mišinių rišimuisi spartinti.

REPARAL K F danga – greitai kietėjantis mikroarmuotas polimercementinis mišinys betono paviršiaus (mikroporų) remontui.

REPARAL K F – smulkios dispersijos mikroarmuotas polimercementinis mišinys betono paviršiaus padengimui iki 3mm storio sluoksniu.

REPARAL K-E F – smulkios dispersijos mikroarmuotas polimercementinis mišinys betono paviršiaus padengimui iki 5mm storio sluoksniu.

REPARAL DUR F  – greitai kietėjantis mikroarmuotas polimercementinis mišinys betono remontui (5-20mm gylio defektams).Pasižymi dideliu pradiniu ir galutiniu stipriu.

REPARAL DUR E F – greitai kietėjantis mikroarmuotas polimercementinis mišinys betono remontui (5-20mm gylio defektams).Pasižymi dideliu pradiniu ir galutiniu stipriu.

REPARAL P 5 – polimercementinis užtepas horizontalių paviršių defektams atstatyti 20-50mm storio sluoksniu.

VUSOKRET – plėtrus miltelių pavidalo mišinys surenkamų elementų sandūroms,kavernoms ir ankeriams užpilti.Kietėjimo metu vykstantis plėtimasis kompensuoja tuo metu vykstančius natūralius mišinio susitraukimus.

ANTIKOR – antikorozinis armatūrą ir betoną jungiantis mišinys.

POROSTOP S – betono konstrukcijų paviršinio drėkimo stabdymo priemonė.

STACHESAN įmirkusio mūro remontui naudojamas tinko mišinys, turintis termoizoliacinių savybių.