Betono priedai

NIVODUR S 15

PRODUKTO APRAŠYMAS

NIVODUR S 15 yra cemento ir specialių priedų mišinys, gerai sukimbantis su paviršiumi, pasižymi dideliu stipriu ir atspramu pleišėjimui.

NAUDOJIMAS

Iki darbinės konsistencijos atskiestas mišinys paskleidžiamas ant grindų ne storesniu negu 10mm storio sluoksniu. Danga nepasižymi atsparumu rūgštims, smūgiams, taškinėms apkrovoms. Ant jos turi būti kita danga (parketas, plytelės). Didelis išlyginamų grindų brokas remontuojamas kitais sausais mišiniais, pvz. gilios kavernos – mišiniu VUSOKRET. Paruoštas betoninis pagrindas įmirkomas skysčiu PENECO EXTRA 2-3 sluoksniais su bendra išeiga 150-200gr/m². NIVODUR R 02 masė paviršiuje skleidžiama praėjus 0,5-2,0 val po PENECO EXTRA.

Maišymas: 25 kg miltelių NIVODUR S 15 reikia 4,5-5 l vandens. Į ruošiamą mišinį galima papildomai įmaišyti smulkaus smėlio. Rekomenduojami kiekiai:

Sluoksnio storis Smėlis, mm Jo kiekis 25 kg NIVODUR S 15
5 – 10 mm 0-2 8 kg
10-20 mm 0-4 8 kg

Su papildomu smėliu gauto mišinio stiprį reikia išbandyti. Pagal jį galima reguliuoti smėlio ir vandens kiekį.

MIŠINIO SKLEIDIMAS

Reikiamu storiu ant pagrindo mišinys skleidžiamas dantyta glaistykle ar dygliuotu voleliu. Jei vieno sluoksnio nepakanka, antrasis skleidžiamas ant sukietėjusio pirmojo. Ant užpiltų išlyginamųjų sluoksnių galima vaikščioti:

  • ant NIVODUR R-2 – po 2 val
  • ant NIVODUR S -15 – po 15 val

IŠEIGA

1m² 1mm storio sluoksniui reikia 1,7 kg miltelių NIVODUR S 15

SAVYBĖS

Išvaizda – pilki milteliai

Gyvybingumas – mažiau 30 min

Naudojimo temperatūra – ne mažiau +5°C

Adhezija prie betono – daugiau 1,5 N/mm²

Stipriai: po 1 paros – 8 N/mm², po 7 parų – 30 N/mm², po 28 parų – 50 N/mm²

Išeiga – 1,7kg/m²/mm

Galima vaikščioti – po 15 val

Piltinis tankis – 1360±40kg/m³

Vandens kiekis – 4,5-5,0 l

Maišymo trukmė – 5 min

Atsparumas lenkimui – daugiau 8N/mm²

PAKUOTĖ

Polietileniniai maišai po 25 kg.

LAIKYMAS

NIVODUR S 15 yra higroskopiškas, nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų. Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę).Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas. Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti.

Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu.

Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą.

Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.