Betono priedai

RETARDAL 510

PRODUKTO APRAŠYMAS

RETARDAL 510 – lėtiklis su plastifikuojančiu poveikiu prekinio betono gamybai.Pasižymi stipriu lėtinančiu poveikiu. Naudojamas betonavimui ir transportavimui aukštų temperatūrų periodu, kai reikalingas ilgas betono mišinio slankumo išsilaikymas, kai betonuojamos masyvios konstrukcijos, kai reikia kryptingai reguliuoti betono hidratacinės šilumos išsiskyrimą

NAUDOJIMAS

RETARDAL 510 naudojamas ekonomiškų visų rūšių prekinių ir kelių tiesimo betonų gamybai. Varijuojant šio priedo kiekiais galima tikslingai reguliuoti betono kietėjimą ir temperatūrų išsiskyrimą masyviose konstrukcijose pirmomis jo kietėjimo dienomis. Gaminant C 25/30 ir aukštesnių klasių betonus rekomenduojama naudoti Stacheplast 151.2 kartu su superplastikliu. Gausis betono mišinys su nedideliu kiekiu cemento ir maža savikaina.  

 • Galima gaminti C 8/10 – C 40/50 klasių betono mišinius su slankumu S2 – S5
 • Galima tikslingai reguliuoti betono mišinio slankumą ir hidratacinės šilumos skyrimąsi konstrukcijoje.
 • Galima gaminti mažos savikainos betono mišinius su nedideliais cemento kiekiais.
 • Betono mišinys lengvai pompuojamas siurbliu, lengvai tankinasi, gaunasi geri paviršiai. Mišinys nesisluoksniuoja, nesiskiria vanduo, nepleišėja kietėjantis paviršius.
 • Didėja betono stipris, vandens nelaidumas ir atsparumas šalčiui
 • Priedas nedidina oro kiekio mišinyje
 • Priede nėra chloridų, jis tinka kelių ir tiltų betonams
 • Priedas nedegus ir fiziologiškai nekenksmingas

SAVYBĖS

Išvaizda – tamsiai rudas skystis

Tankis  1 150 ± 20 kg m-3

Sausų medžiagų kiekis    30 ± 2 %

pH  9 – 11

DOZAVIMAS

RETARDAL 510 naudojamas nuo 0,3 iki 0,6 % cemento kiekio gamintojo pateiktos koncentracijos tirpalo. Priedas į mišinį pilamas po vandens arba kartu su užmaišymo vandeniu. Priedo pylimas ant sausų medžiagų mažina jo efektyvumą Realus priedo kiekis nustatomas preliminariais bandymais. Stachema neatsako už galimą žalą, patirtą dėl nepatikrinto priedo naudojimo, taip pat neatsako už priedo kokybę ne gamintojo taroje.

PRIEDO NAUDOJIMAS DERINIUOSE SU KITAIS PRODUKTAIS

RETARDAL  510   galima naudoti deriniuose su kitais produktais :

 • Microporan porodariu priedu šalčiui atspariems betonams gaminti nuo 0,3% cemento kiekio
 • Novapor Extra betono paviršiaus apsaugos priemone
 • Su visais STACHEMA plastikliais ir superplastikliais

LAIKYMAS

Uždaroje plastmasinėje taroje galima laikyti 1 metus nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo karščio daugiau negu 60оС. Užšąlusį priedą reikia atitirpinti maždaug 30 °С ir permaišyti. Toks priedas efektyvumo nepraranda. Priedas yra nedegus.

FASAVIMAS IR TIEKIMAS

 • Autocisternose
 • 1000 l konteineriuose
 • 200 l statinėse

 DARBŲ SAUGUMAS IR SVEIKATOS APSAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau darbe reikia laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Dirbti su specdrabužiais, individualios saugos priemonėmis, kad nebūtų kontakto su oda, kad nepatektų į akis. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu 

PIRMOJI PAGALBA

 • Patekus į akis, plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min
 • Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu,
 • Nurijus duoti nukentėjusiajam išgerti maždaug 0,5 l vandens ir sukelti vėmimą .

Išsiliejusį skystį sugerti smėliu ar pjuvenomis ir utilizuoti nustatytose vietose. Produktas neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis.