Betono priedai

REPARAL K F

PRODUKTO APRAŠYMAS

REPARAL K F yra sausas polimercementinis mišinys su mikropluoštu.Sumaišytas su vandeniu, greitai kietėja.Tinka smulkių plyšių, porų, nelygumų užtaisymui.Mišinį galima naudoti kitomis medžiagomis suremontuotų vietų padengimui.REPARAL K F galima naudoti dažomiems paviršiams paruošti.

NAUDOJIMAS

Apdorojamas paviršius turi būti kietas, nuvalytas nuo dulkių, trupinių, senų dažų ir kitų nešvarumų.Paviršius turi būti įmirkytas vandeniu.Sausas mišinys maišomas su vandeniu santykiu 3:1.Sumaišyta tešla pasižymi trumpu gyvybingumu, todėl rekomenduojama nemaišyti didelių kiekių. Tinka dengti paviršius ne storesniais kaip 3mm storio sluoksniais.Antrąjį sluoksnį galima tepti ant pirmojo ne anksčiau kaip po 1 val. Suremontuotą vietą reikia drėkinti vandeniu arba padengti NOVAPOR (vandens garavimą iš paviršiaus stabdančia priemone).

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur REPARAL K F naudojimas būtų nepageidaujamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-2mm storio sluoksniams – mišinį REPARAL DUR F;

-kampų,briaunų remontui – mišinį REPARAL DUR F;

-montuojamų konstrukcijų sandūroms, inkaravimui – plėtrųjį mišinį VUSOKRET.

-suremontuotas vietas patartina apdoroti skysčiu NOVAPOR.

-spūdinių vandenų veikiamas vietas patartina remontuoti mišiniu SUPERSTOP 90.

IŠEIGA

Sunaudojimas – 1,8kg/m² 1mm storio sluoksniu.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra min.+5°C

Gyvybingumas 30-60 min. (+20°C temp.)

Stipris po 28 parų ne mažiau 30N/mm²

LAIKYMAS

REPARAL K F yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas.Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.